Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων ενισχύει την αποκομιδή των απορριμμάτων του

 


Παραλήφθηκε σήμερα 04-6-2021,το νέο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας 16 κ.μ, το οποίο θα ενισχύσει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Αλιάρτου –Θεσπιέων.

        Το όχημα, αρχικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του ΥΠ.ΕΣ   και είναι το πρώτο στη σειρά αναβάθμισης του στόλου της καθαριότητας, καθόσον το επόμενο διάστημα ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων θα παραλάβει αυτοκινούμενο σάρωθρο ,ενώ αναμένει και την ένταξη της πρότασής του,  για τη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», στο πρόγραμμα »ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η προμήθεια ενός ακόμη απορριμματοφόρου, αλλά και πλυντηρίου κάδων.

      


Η Δημοτική Αρχή αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εκσυγχρονίζει  τις υποδομές και τον εξοπλισμό του Δήμου, παρέχοντας όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους Δημότες, όπως ακριβώς τους αξίζει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: