Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Ασφάλιση Ζωής και Εισοδήματος από την INTERAMERICAN με την ασφάλιση Υγείας Bewell

 


 Με στόχο την προσφορά μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής εμπειρίας στους πελάτες της, η INTERAMERICAN διαθέτει τέσσερα προγράμματα ασφάλισης Ζωής και Εισοδήματος μέσω της ασφάλισης Υγείας Βewell. Με το ενιαίο συμβόλαιο και οικοσύστημα υπηρεσιών, απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία για σύνθετες ανάγκες κάλυψης των πελατών και διευκολύνεται η σφαιρική υποστήριξη των ασφαλιζομένων εκ μέρους των συνεργατών, καθώς και η διαχείριση της σχέσης μαζί τους. Άμεση προοπτική αποτελεί η ένταξη όλων των προγραμμάτων Ζωής και Εισοδήματος στην λογική του ενιαίου συμβολαίου με ασφάλιση Bewell 

Τα ασφαλιστικά προγράμματα  που παρέχονται σε ένα συμβόλαιο με το Bewell, είναι τα:

  • ·        Επαγγελματικής Ικανότητας από Ατύχημα,
  • ·        Επαγγελματικής Ικανότητας από Ασθένεια,
  • ·        Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας Εφάπαξ Κεφαλαίου και
  • ·        Απώλεια Ζωής από Ατύχημα.

Και τα τέσσερα προγράμματα είναι δυνατόν να επιλεγούν από τον ασφαλιζόμενο αυτόνομα ή συνδυαστικά, μέσα σε συμβόλαιο για ασφάλιση Υγείας Bewell. Όλη η ασφαλιστική διαδικασία (τιμολόγηση, προσφορά, έκδοση) για το ενιαίο συμβόλαιο υποστηρίζεται από το σύγχρονο, ολοκληρωμένο ψηφιακό γραφείο «askme» των συνεργατών και από ανανεωμένο, εύχρηστο έντυπο υλικό και αναδιατυπωμένους, ξεκάθαρους όρους ασφάλισης που ενισχύουν τη διαφάνεια και σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρείας και των πελατών της. 

Η εστίαση στον πελάτη βρίσκεται στη βάση κάθε βελτιωτικής αλλαγής της INTERAMERICAN στα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτει η εταιρεία. Η τακτική παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών είναι συστηματική και ο ειδικός δείκτης Ποιοτικού Ελέγχου (Net Promoters Score - NPS) επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της προτίμησης των πελατών, καθώς κινείται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τα διεθνή standards. Το NPS, τεχνικός Δείκτης που αφορά κυρίως στην πρόθεση σύστασης της INTERAMERICAN σε τρίτους, για την Εξυπηρέτηση Πελατών ανέρχεται στις 68 μονάδες, ενώ για τις Διαδικασίες Πώλησης στις 70 μονάδες (benchmark παγκόσμιου Δείκτη στις ασφαλιστικές υπηρεσίες οι 42 μονάδες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: