Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Άμεση λύση προβλημάτων αγροτών ενταγμένων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020

 


Την άμεση λύση των προβλημάτων αγροτών ενταγμένων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ζητάει με επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον κ. Σπήλιο Λιβανό και τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τον κ. Δημήτριο Μελά.

Στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρει :                                            

«Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Πρωτογενής μας τομέας ανέκαθεν αποτελούσε το βασικό αναπτυξιακό πυλώνα υποστήριξης της οικονομίας και κοινωνίας της χώρας. Εντούτοις, σήμερα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρας μας στον αγροτικό τομέα είναι η γήρανση των απασχολουμένων σε αυτόν και η ελλιπής επαγγελματική τους κατάρτιση.

Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένη η ανανέωση των απασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα όχι μόνο για την μείωση της ανεργίας, αλλά και για την ανάπτυξη του κλάδου από νέους επιχειρηματίες που θα εφαρμόσουν καινοτομίες και θα αναδιαμορφώσουν την παραγωγή.

Με τις προσκλήσεις ένταξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, δόθηκαν κίνητρα σε χιλιάδες νέους, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση στον πρωτογενή τομέα και η δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υποβάλλοντας Επιχειρηματικό Σχέδιο με απώτερο στόχο την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Μία από τις δεσμεύσεις των ενταγμένων νέων αγροτών - κατά την διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου - είναι να μη μειωθεί η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσής τους κάτω από 8.000 ευρώ.

Ωστόσο, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, των επιπτώσεων της απρόσμενης πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά κυρίως μικρολαθών ή ενδεχομένως και παραλείψεων ή της μη καλής ενημέρωσης κατά την σύνταξη του επιχειρηματικού τους σχεδίου υπάρχει ένας μικρός αριθμός νέων αγροτών που απεντάσσονται, γιατί η τυπική απόδοσή τους υπολείπεται κατά πολύ λίγο των 8.000 ευρώ, σύμφωνα με την δήλωση ΟΣΔΕ του έτους 2020.

Σήμερα, λοιπόν, βρίσκονται στην δύσκολη θέση όχι μόνο της απένταξής τους από το πρόγραμμα, αλλά και της επιστροφής της προκαταβολής, δημιουργώντας ένα πραγματικό οικονομικό αδιέξοδο για την επιβίωση τους, αλλά κυρίως απόγνωση από ένα λάθος και όχι από πραγματική αθέτηση των υποχρεώσεών τους.

Σε όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεγάλες καταστροφές και οι απώλειες σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που υπέστησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της «Θάλειας» και του «Ιανού», όταν έπληξαν τον προηγούμενο χρόνο περιοχές της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και οι καταστροφές σε βασικές υποδομές, αντλητικά - αρδευτικά συγκροτήματα, καθώς και στο έγγειο κεφάλαιο.

Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ & κύριε Πρόεδρε,

Επειδή πιστεύω ότι το μέλλον της γεωργίας μας ανήκει στους νέους αγρότες μας που θα αποτελέσουν τη μεγάλη δύναμη της επόμενης μέρας της υπαίθρου, πρέπει να υποστηριχτεί η παραμονή των Νέων Γεωργών στο πρόγραμμα, για να επιτευχθεί ο στόχος του και η μεταστροφή των νέων στον πρωτογενή τομέα και η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού.

Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή που βρίσκονται οι νέοι μας που εντάχθηκαν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, θα πρέπει το Υπουργείο σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα με τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών στις δηλώσεις ΟΣΔΕ έτους 2020, εφόσον και όλες οι υπόλοιπες δεσμεύσεις των ενταγμένων Νέων Αγροτών είναι σύμφωνες με το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο»,                                     καταλήγει με την επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος.              

Δεν υπάρχουν σχόλια: