Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Kοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση για την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2020 από το ΚΙΝΑΛ


Γιώργος Μουλκιώτης: «Διαλεύκανση ΤΩΡΑ του σκανδάλου με την αδιαφάνεια και την πελατειακή κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2020. Αμείλικτα τα ερωτήματα για αδιαφάνεια και μεθοδεύσεις σε βάρος των δοκιμαζόμενων αγροτών»

 Με κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητείται η διαλεύκανση του σκανδάλου με την αδιαφάνεια και την ρουσφετολογική κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2020 με την άνιση μεταχείριση στην κατανομή πόρων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ΥΠΑΑΤ, τόσο μεταξύ των παραγωγών όσο και μεταξύ Περιφερειών της χώρας.

Στην ερώτηση επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά της μεγάλης αδιαφάνειας, όπως η συμπληρωματική κατανομή Εθνικού Αποθέματος εντός του ίδιου έτους αιτήσεων ΟΣΔΕ 2020, λίγο πριν εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμών 30.6.2021 και χωρίς να έχει γίνει καμία ανακοίνωση της κατανομής αυτής σε παραγωγούς και Περιφέρειες. 

Τονίζεται επίσης ότι η κατανομή παραβιάζει την παράγραφο  4 του άρθρου 30, του Καν. (ΕΕ), 1.307'/2013 που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να χορηγούν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι την ώρα που οι επιλαχόντες νέοι αγρότες και σχέδια βελτίωσης αναζητούν εναγωνίως σχετικά μικρά ποσά ενίσχυσης για να θέσουν σε παραγωγική λειτουργία τα σχέδια των επενδύσεων, η Κυβέρνηση τους κουνάει το δάχτυλο ότι αυτό είναι αντικανονιστικό, αλλά η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, παραβιάζοντας τον κοινοτικό  κανονισμό, σκορπούν σε αντιπαραγωγικό ρουσφέτια πάνω από 150 εκ ευρώ κάθε χρόνο για τα επόμενα 5 χρόνια. 

Τέλος, την ώρα που οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να βρουν βοσκοτόπια και πλήττονται από την μεγάλη αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών, βλέπουν αγανακτισμένοι  το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τους περικόπτουν τις ενισχύσεις για να τις δώσουν με αντιπαραγωγικό ψηφοθηρικό τρόπο σε «πειρατές» των επιδοτήσεων. 

 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:                                                             

  1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε να προστατεύσει τους δικαιούχους και να διορθώσει τις στρεβλώσεις, παρατυπίες και τα σφάλματα στην κατανομή του Εθνικού Αποθέματος 2020 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 2021, όπου φαίνεται ότι λόγω της ψηφοθηρικής νοοτροπίας, με την οποία αντιμετωπίζει το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα, το σκάνδαλο συνεχίζεται και το ζήτημα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο εκθέτοντας τη χώρα;                                                                                    
  2. Ποια είναι τα δικαιώματα που περικόπηκαν για να δημιουργηθεί το Εθνικό Απόθεμα προς διανομή το έτος  2020; (Να κατατεθούν οι Πίνακες των στοιχείων)      
  3. Ποια είναι τα αντίστοιχα ποσά που κατανεμήθηκαν σε δικαιούχους του Εθνικού Αποθέματος το  2020 και σε πόσους παραγωγούς της κάθε Περιφέρειας; (Να κατατεθούν Πίνακες Στοιχείων)                                                                               
  4. Πόσες από τις εκτάσεις που κατανεμήθηκε Εθνικό Απόθεμα αφορούσαν, αγρανάπαυση, βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση (χωρίς ζώα), αγριλιές, χαρουπιές και ακρόδρυα και για πόσους δικαιούχους το 2020 και ποιες από αυτές τις εκτάσεις αφορούν ιδιωτικά βοσκοτόπια ενοικιαζόμενα ή ιδιόκτητα.                                 


Επίσης ζητείται από τον Υπουργό, για την ενημέρωση της Βουλής, να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία, με τήρηση των στοιχείων προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα:

  1. Οι πίνακες δικαιούχων 2020 στους οποίους θα αναφέρεται, η έδρα της εκμετάλλευσης και η Περιφέρεια των αγροκτημάτων.
  2. Το ποσό του Εθνικού Αποθέματος που τους κατανεμήθηκε, το επιπλέον ποσό για το πρασίνισμα, η εξισωτική αποζημίωση που τους έχει καταβληθεί και τα στοιχεία των ζώων που θεώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι κατέχουν, και τις εκτάσεις, χωρισμένες σε 4 συγκεντρωτικές κατηγορίες, α)καλλιέργειες, β) βοσκότοποι, γ) αγρανάπαυση, δ) βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση με την έδρα που βρίσκονται οι εκτάσεις από τα αγροτεμάχια κάθε κατηγορίας.

 

Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θα αγωνισθεί για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, μέχρι να υπάρξει πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας για την τύχη του Εθνικού Αποθέματος 2020 και να αναγκασθεί το Υπουργείο να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία.

 

Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: