Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Νέα Δράση – «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»Επιδοτούνται κατά 50% πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στους τομείς του λιανικού εμπορίου, της εστίασης, της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών φροντίδας για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας:
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr