Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο ρόλος των Δήμων στο ν/σ Παππά για την τηλεοπτική κάλυψη των “λευκών περιοχών” – Ποιες αρμοδιότητες αναλαμβάνουν

Οι Δήμοι ορίζονται ως “Φορείς Υλοποίησης” του Έργου που προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο ετέθη σε δημόσια διαβούλευση υπό τον τίτλο “Τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας μέσω της εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης και εθνικής εμβέλειας”. Το ν/σ προδιαγράφει συγκεκριμένες ενέργειες τις οποίες οι δημοτικές υπηρεσίες θα κληθούν να φέρουν εις πέρας.

Με αυτό, σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Υπουργείου, επιλύεται ένα καίριο ζήτημα, που έθεταν μετ’ επιτάσεως οι τοπικές κοινωνίες, καθώς δρομολογείται η εξάλειψη των προβλημάτων λήψης τηλεοπτικού σήματος που αντιμετωπίζουν περίπου 500 χιλιάδες κάτοικοι των λεγόμενων “λευκών περιοχών”.

Ειδικότερα, η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά μονίμους κατοίκους των “περιοχών εκτός κάλυψης”, δηλαδή περιοχών που δεν διαθέτουν ικανοποιητική πρόσβαση σε σήμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
Οι δικαιούχοι θα λάβουν εφάπαξ επιχορήγηση που θα ανέλθει κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατό (100,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά δικαιούχο νοικοκυριό.
Εν συνεχεία, θα χρησιμοποιούν ελεύθερα την επιχορήγηση, εξαργυρώνοντάς την στον Πάροχο της αρεσκείας τους. 

Οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται “οι περιοχές εκτός κάλυψης”, ορίζονται ως Φορείς Υλοποίησης του Έργου, αναλαμβάνοντας τις εξής αρμοδιότητες : 
- Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των μόνιμων κατοίκων ως δικαιούχων του Έργου, σύμφωνα με διαδικασία, όρους και προϋποθέσεις που θα ορίσει Κ.Υ.Α.
- Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκομένους Φορείς σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της υλοποίησης του Έργου και αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να ελέγχει - μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων - τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων από τους αρμόδιους Δήμους.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα και οι λεπτομέρειες του Έργου, όπως για παράδειγμα ο προσδιορισμός των “περιοχών εκτός κάλυψης”, ο προϋπολογισμός του Έργου, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κλπ, θα καθορισθούν σε Παράρτημα του Νόμου (το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση) και σε Αποφάσεις που θα εκδοθούν. 

Στο άρθρο 9 παρ.1 ορίζεται ότι ο Προϋπολογισμός του Έργου περιλαμβάνει α)το ποσό της επιχορήγησης των δικαιούχων, β)το κόστος του Πληροφοριακού Συστήματος που απαιτείται, γ)τα λειτουργικά έξοδα του Help Desk και δ)το κόστος ελέγχου της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου.
Από τη συντακτική διατύπωση δηλαδή, δεν φαίνεται να προκύπτει ρητώς κάλυψη του τυχόν λειτουργικού κόστους των Δήμων για την υλοποίησή του. 

Υπενθυμίζεται ότι η σημασία του ζητήματος κάλυψης των “λευκών περιοχών ”είχε τεθεί επανειλημμένως σε Συνεδριάσεις και Συνέδρια της ΚΕΔΕ, επί παραδείγματι στο Ειδικό Θεματικό Συνέδριο για τους Ορεινούς Δήμους οι Αιρετοί είχαν συμπεριλάβει στο Ψήφισμά τους αίτημα για “μετάβαση στο ψηφιακό σήμα όλων των ορεινών περιοχών” (Κόνιτσα, 9/9/2017).

Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου θα διαρκέσει έως την 9η Μαρτίου στις 14:30. 
Μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και να συμμετάσχετε στη διαβούλευση εδώ http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=900

Πηγή www.airetos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: