Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Πανηγυρικοί τριήμεροι εορτασμοί για τον Άγιο Ρηγίνο Λιβαδειάς – Τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά στους κκ. Αθανάσιο Μαρτίνο και Βικεντία Μπασιάκου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ «ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ Ο ΛΕΒΑΔΕΥΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν στήν πόλη τῆς Λιβαδειᾶς καί στόν ὁμώνυμο Ἱερό Προσκυνηματικό ναό οἱ ἑορταστικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ρηγίνου, Ἐπισκόπου Σκοπέλου, τοῦ Λεβαδέως, ἑνός ἁγίου τόν ὁποῖο ἰδιαίτερα τιμοῦν οἱ κάτοικοι τῆς Λιβαδειᾶς, γιατί τόν θεωροῦν σάν τόν δικό τους, τόν συμπολίτη τους ἅγιο.Τήν παραμονή τό ἀπόγευμα (Σάββατο 24 Φεβρουαρίου) ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός , μέ τή συμμετοχή πολλῶν ἱερέων καί πλήθους πιστῶν. Ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ π.Ἀλέξιος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν Δήμαρχο Λιβαδειᾶς κ. Γιώτα Πούλου γιά τήν παρουσία της, καθώς καί ὅλους τούς συμπολίτες μας, ἀνέφερε ὅτι τά ἔργα γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ συνεχίζονται μέ μεγάλες δυσκολίες καί ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα γιά τήν σύντομη περαίωση αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ἔργου γιά τήν πόλη μας καί τήν ἐπαρχία μας.

Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας (Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 25 Φεβρουαρίου) ἐτελέσθη ὁ ὄρθρος καί πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Γεωργίου. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δοσίθεος Καστόρης, ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ὁ π.Δοσίθεος ἀναφέρθηκε στήν σημασία τῆς ἑορτῆς τῆς συμβολικῆς ἀναστήλωσης τῶν ἱερῶν εἰκόνων, καθώς καί στήν βαθειά ἔννοια τῆς Ὀρθοδοξίας. Στή συνέχεια ἐπισήμανε ὅτι οἱ ἅγιοι εἶναι φορεῖς τῆς ἀκριβοῦς καί ζώσης πίστεως εἰς Χριστόν. Αὐτό συμβαίνει καί μέ τόν συμπολίτη μας Ἅγιο Ρηγίνο τόν Λεβαδέα Ἐπίσκοπο Σκοπέλου.Ὅλη ἡ ζωή του καί δράση του εἶναι συνυφασμένη μέ τήν Ὀρθοδοξία. Καί γι̉ αὐτήν τήν Ὀρθοδοξία θυσιάσθηκε καί ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου κατά τόν διωγμό ἐπί ἀποστάτου αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ τοῦ Φλαβίου.

Μετά τήν τελετή λιτάνευσης τῶν ἱερῶν εἰκόνων τελέστηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου γιά τόν ἀοίδιμο Βουλευτή Βοιωτίας καί Ὑπουργό Εὐάγγελο Μπασιάκο, παρουσία τοῦ Βουλευτοῦ Βοιωτίας κ. Ἀνδρέα Κουτσούμπα, τοῦ Προέδρου τῆς ΝΟΔΕ Βοιωτίας κ. Γεωργίου Λιανοῦ, τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Παναγιώτη Ἀγνιάδη, τῶν πολιτευτῶν κ. Ἰωάννη Καράμπελα καί Λουκίας Θεοδώρου καί τοῦ π. Νομάρχου Βοιωτίας κ. Νικολάου Στάμου.

Ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Ἀλέξιος στήν σύντομη ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἀναγκαιότητα ἀνεγέρσεως Ἱερῶν Ναῶν, καθώς καί στό ἱστορικό ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ρηγίνου τοῦ Λεβαδέως. Στή συνέχεια εὐχαρίστησε θερμά τόν Ἐντιμολογιώτατο Ἄρχοντα κ. Ἀθανάσιο Μαρτῖνο γιά τήν σημαντική συνεισφορά του στό ἔργο τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ρηγίνου Λεβαδείας, ἀλλά καί τήν Ἐρίτιμο κ. Βικεντία Μπασιάκου γιά τήν οὐσιαστική συμβολή τοῦ ἀοιδίμου συζύγου της Εὐαγγέλου Μπασιάκου γιά τόν συγκεκριμένο σκοπό. Θερμές εὐχαριστίες στά ἴδια πρόσωπα ἀπηύθυνε μέ τήν σειρά του καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ἀποδίδοντάς τους τόν δίκαιον ἔπαινον καί τόν χρυσοῦν Σταυρόν τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἱδρυτοῦ τῆς κατά Βοιωτίαν Ἐκκλησίας. Τή Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἑσπερίδα μέ θέμα:«Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: ἕνα ἐμβληματικό πρόσωπο Ἐθνικῆς καί Πνευματικῆς αὐτογνωσίας», στήν αἴθουσα τοῦ Ἐπιμελητηρίου Βοιωτίας. Στήν σύντομη προσλαλιά του ὁ π. Ἀλέξιος Σαμαρτζῆς ἀνέφερε, μεταξύ τῶν ἄλλων, τά ἑξῆς:«Τό τελευταῖο διάστημα διαπιστώνουμε μία τάση παραχάραξης τῆς ἱστορίας μας καί ἀλλοίωσης τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσής μας ἀπό ὁρισμένους κύκλους. Ἡ Ἐκκλησία, ὡς ἡ τροφός τοῦ Γένους, εἶναι ὁ μόνος φορέας πού διαφυλάττει καί καλλιεργεῖ τήν Παράδοση, δηλαδή τό ἴδιο τό Εἶναι της. Ὁ κορυφαίος Νεοέλληνας Λογοτέχνης Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης μέ τά ἐπίκαιρα ἔργα του μᾶς μεταφέρει καί σήμερα τό μήνυμα τῆς ἀντίστασης, σέ καιρούς δυσχειμέρους καί πονηρούς, κατά τούς ὁποίους ἀπεμπολεῖται ἤ καί προδίδεται ἡ ζωντανή Παράδοση τοῦ Ἔθνους μας».

Ἀμέσως μετά ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας κήρυξε τήν ἔναρξη τῆς Ἑσπερίδος ἀναφερόμενος ἐπιγραμματικά στήν προσωπικότητα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη καί στόν ἀγώνα του γιά τήν διάσωση τῆς Παράδοσής μας, ὄχι ὡς κάτι στατικό, ἀλλά μέ μία ἀέναη δυναμική καί προοπτική. Στή συνέχεια εὐχαρίστησε τόν π. Ἀλέξιο καί τά μέλη τῆς Δ.Ε. γιά τήν εὐκαιρία πού δίνεται, μέσω αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης, στούς συμπολίτες μας νά συμμετέχουν σέ ἕνα ἱστορικό καί πολιτιστικό γεγονός. Τέλος εὐχαρίστησε θερμά καί τούς κύριους ὁμιλητές, κ. Ἄγγελο Καλογερόπουλο καί π. Δοσίθεο Καστόρη,  ἀλλά καί τόν κ. Νικόλαο Κελέρμενο γιά τήν ἐπί σειρά ἐτῶν συνεργασία του μέ τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ρηγίνου καί τήν Τοπική Ἐκκλησία. Ὁ κ. Κελέρμενος παρουσίασε, μέσω εἰκόνας, μία σημαντική καί οὐσιαστική ἐργασία γιά τήν προσωπικότητα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Ἀκολούθησε ἡ πρώτη εἰσήγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καί συγγραφέα κ. Ἄγγελου Καλογερόπουλου μέ θέμα:«Ὁ Παπαδιαμάντης καί ἡ ἐμμονή στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση ὡς ἡ κατ̉ ἐξοχήν καινοτομία». Ὁ ὁμιλητής ἀνέφερε ὅτι:«Ἡ παλινδρόμηση μεταξύ νεωτερισμοῦ καί παραδόσεως ὑπῆρξε τό χαρακτηριστικό τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς στήν Ἑλλάδα ἀπό τόν 19ο αἰ. –κυρίως-καί ἐντεῦθεν. Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες τοῦ 20ου αἰ. ἀναδείχθηκε ὡς ἐμβληματική φυσιογνωμία τῶν Γραμμάτων μας πού ἐξέφρασε μέ γνησιότητα τό Ὀρθόδοξο φρόνημα. Βασικό κριτήριο γιά τόν Παπαδιαμάντη εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἐφ̉ ὅσον παραμένει σταθερή στήν παράδοσή της δύναται νά ἀνακαινίζει συνεχῶς τόν κόσμο. Ἐδῶ ἔγκειται ἡ οὐσία τῆς θεολογικῆς του σκέψης: ἡ προτεραιότητα τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε φορά πού ἐμβαθύνουμε στό ὀρθόδοξο βίωμά του διαπιστώνουμε πώς ἡ προσήλωση στήν παράδοση καί ἡ ἀγάπη γιά τόν διπλανό μας ἄνθρωπο καθιστοῦν συνεχῶς τήν ὀρθοδοξία καινοτόμο καί καινοφανῆ».

Στήν δεύτερη εἰσήγηση πού ἀκολούθησε μέ θέμα:«Ὁ πολιτικός Παπαδιαμάντης», ὁ π. Δοσίθεος Καστόρης ἀνέφερε τά ἑξῆς:«Ὁ Παπαδιαμάντης δέν εἶναι ὁ γραφικός ἠθογράφος τῆς ἐπιπόλαιης ἐπετειακῆς δημοσιογραφίας, εἶναι κάτι βαθύτερο καί εὐρύτερο, ἕνας ἐθνικός συγγραφέας μεγάλης ἐμβέλειας. Ἡ πιό ἄγνωστη πτυχή τοῦ ἔργου του εἶναι αὐτή πού ἀφορᾶ στίς πολιτικές προεκτάσεις του. Ἡ κοινωνικοπολιτική του ἄποψη προκύπτει ἀπό τή βασική πνευματική του συγκρότηση. Πάνω ἀπό ὅλα ὑπῆρξε γνήσιος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, μεταβυζαντινός νεοέλληνας μέ συνείδηση τῆς ταυτότητάς του στήν κρίσιμη μεταβυζαντινή ἐποχή, ὅπου αὐτή ἡ ταυτότητα κινδύνευε σοβαρά ἀπό  τήν προσπάθεια τῶν δυτικῶν δυνάμεων νά ἀποικιοποιήσουν τό τότε νέο ἀκόμα ἑλληνικό κράτος πολιτικά καί πολιτιστικά. Ὁ Παπαδιαμάντης στάθηκε ὁ προφήτης πού προειδοποίησε ἔγκαιρα γιά τόν κίνδυνο ἀλλοτρίωσης τοῦ Γένους μας μέ τό βαθμιαῖο ἐκδυτικισμό».

           ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: