Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδριάζει στις 26 Φεβρουαρίου το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων


 Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

1.           Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 272/2017 ΑΔΣ περί του κανονισμού λειτουργίας του πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα & των κάθετων αυτής δρόμων με την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης οχημάτων (σχετ. η υπ’ αριθ.  6/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.- απόλυτη πλειοψηφία ).

2.           Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 272/2017 ΑΔΣ περί του κανονισμού λειτουργίας του 2.- πεζόδρομου της οδού Επαμεινώνδα & των κάθετων αυτής δρόμων με τη χωροθέτηση θέσεων ολιγόλεπτης στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των σε αυτόν και στους κάθετους αυτού δρόμους φαρμακείων (σχετ. υπ’ αριθ. 7/2018 Απόφαση της Επ.Π.Ζ.- απόλυτη πλειοψηφία).

3.           Έγκριση για τη χωροθέτηση χώρου στάθμευσης δικύκλων στη διασταύρωση των οδών Οιδίποδος & Πινδάρου στη Θήβα (σχετ. οι υπ΄ αριθμ. 115/2014 & 8/2018 αποφάσεις της Επ.Π.Ζ.- απόλυτη πλειοψηφία).

4.           Έγκριση για την εναλλάξ ανά μήνα απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην οδό Σολωμού στη Θήβα (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 66/2017 απόφαση Επ.Π.Ζ.- απόλυτη πλειοψηφία).

5.           Έγκριση για τη  μονοδρόμηση της οδού Κωστή Παλαμά στο Τάχι Θηβών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 3/2018 απόφαση Επ.Π.Ζ. .- απόλυτη πλειοψηφία).

6.           Έγκριση μελέτης για το έργο  : «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης».

7.           Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρου σε Κ.Χ. στο Ο.Τ. 531 στην εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας Α.Ε. για τις ανάγκες κατασκευής και τροφοδότησης με φυσικό αέριο της πόλης των Θηβών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

8.           Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως  στο Ο.Τ. 534 στους Αγίους Θεοδώρους Θήβας, μετά από αίτηση της κ. Χρύσας Κώνστα- Νικολάου και όμορων ιδιοκτητών (Σχετ. η υπ’ αριθ. 1/2018 απόφαση της Επ.Π.Ζ.)

9.           Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για κάλυψη αναγκών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους.

10.        Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Θηβαίων στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία.

11.        Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων.»

12.        Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Σύνδεση παροχών με το κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Τ.Κ. Καπαρελλίου».

13.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : «Κατασκευή αγωγού ομβρίων στον παραλιακό οικισμό «Σαράντι» επί της οδού Μικράς Ασίας.

14.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Λεύκτρων».

15.        Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

16.        Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Θήβας, στο Σύλλογο Μικρασιατών, για τη φιλοξενία του θεατρικού τμήματος αυτού (σχετ. η υπ’αριθ. 4/2017 απόφαση της Δημοτ. Επ. Παιδείας).

17.        Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων  του Δήμου από το συνεργείο του κ. Σταύρου Θ.Σοφού.

18.        Αποδοχή πίστωσης ποσού 25.414,05 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά  πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα  02/11/2017 έως και 02/01/2018» (χρημ. Εντολή 188/18).

19.        Αποδοχή  πίστωσης ποσού 101.150,00 € από ΥΠ.ΕΣ. που αφορά  «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018»  και κατανομή αυτού (Χρημ. Εντολή 1365/2018)».


                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                            
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: