Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Σε εκλογή Γραμματέα και Επιτροπών προχωρά το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλούμε στη 2 η (Ειδική) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στο Δίστομο (στο κτίριο της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο), για συζήτηση και λήψη επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
Θέμα 1ο Εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 
Θέμα 2ο Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Θέμα 3ο Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Θέμα 4ο Εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: