Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Το νέο ΔΣ της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ)

Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), που προέκυψε μετά τις πρόσφατες αλλαγές των εκπροσώπων των εταίρων στο ΔΣ.

Η νέα σύνθεσή του είναι η εξής:
Πρόεδρος : Τζούφλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φθιώτιδος
Αντιπρόεδρος Α΄ : Κουδούνης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας
Αντιπρόεδρος Β΄ : Μαργαρίτης Νικόλαος-Ιωάννης, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ
Διευθύνων Σύμβουλος: Κυρίτσης Δημήτριος, εκπρόσωπος Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ
Μέλη:
Κούκουζας Ευάγγελος, εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ
Παπασυκιώτης Επαμεινώνδας, εκπρόσωπος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής ΑΕ
Παπαθανασίου Ιωάννης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ευβοίας
Ζωγράφος Ιωάννης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φθιώτιδας
Τσάμπρας Χρήστος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Ευρυτανίας
Αυγερινός Βασίλειος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Φωκίδας

Αγνιάδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Βοιωτίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr