Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Σε εκλογές προχωρά ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Βοιωτίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

   Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3648/08 (ΦΕΚ 38/29-2-08 τ. Α΄), το άρθρο 1 της υπ΄αριθ. Φ. 900/6/160108 από 17-6-2008 Απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1615/12-8-08 τ. Β΄) και το Α.Π. 9/24-1-2018 έγγραφο της ΑΠΟΕΑ:

1.    Προκηρύσσονται εκλογές την 11η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης την 10.00 και λήξης 14.00
2.    Προσκαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών νομού Βοιωτίας σε Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας Λ. Κουτσοπετάλου 1 Λιβαδειά, την παραπάνω ημέρα και ώρα 09.45,  με μόνο θέμα την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, καθώς και  εκλεκτόρων για την μετέπειτα ανάδειξη των μελών Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ.

   Σύμφωνα με τη  νομοθεσία που διέπει την εκλογική διαδικασία των Ενώσεων Εφέδρων Αξιωματικών, η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων, σε ειδικό έντυπο που χορηγείται, προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου, Εφ. Ταγματάρχη Παντελεήμων Φραγκούλη, το βραδύτερο δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών, δηλαδή μέχρι την ώρα 10.00 της Παρασκευής 9ης Μαρτίου 2018. Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου θα παραλαμβάνει καθημερινά ο ίδιος τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του ενδιαφερομένου στο τηλ: 6932-225300, όλες τις ημέρες της εβδομάδας πριν τις εκλογές από 5 έως 9 Μαρτίου 2018.

Το έντυπο αιτήσεως υποψηφιότητας θα το εκτυπώσετε από το site του Συνδέσμου www.seav.gr

Σημ.:  Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα επαναληφθούν την επόμενη
            Κυριακή 18η Μαρτίου 2015 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.                                                                Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου


                                                              Παντελεήμων Γ. Φραγκούλης
                                                                   Εφ. Ταγματάρχης (ΠΖ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr