Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Κατεπείγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Εσόδων & Ταμείου του Δήμου Ορχομενού

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Καλούνται οι οφειλέτες  να φροντίσουν για την τακτοποίηση με εξόφληση ή με υπαγωγή σε ρύθμιση κάθε ληξιπρόθεσμης οφειλής τους  έως τις 07.10.2016, διαφορετικά ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση στέρησης Φορολογικής ενημερότητας, Δημοτικής ενημερότητας και της λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Για την εξόφληση ή  υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τις απαραίτητες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Ταμείου  του Δήμου Ορχομενού επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ.

       Απαραίτητη η προσκόμιση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.  του οφειλέτη.

       Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
        και με εντολή    
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Εσόδων & Ταμείου 
 Βασίλειος Ευ. Ρουσέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: