Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος)   στις   28  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

1) Υποβολή πρότασης του Δήμου Θηβαίων για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».  

2) Υποβολή 4ου επικαιροποιημένου – τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». 

3) Υποβολή 4ου επικαιροποιημένου – τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου της ενταγμένης Πράξης με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 

4) Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας (Δ.Ο.Θ.) για τη στέγαση του ΚΑΠΗ (σχετ. η υπ’ αριθ. 78/2016 απόφαση της Δημοτ. Κοιν. Θήβας).

5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ)», περί έγκριση της γ’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τους, οικ.έτους 2016.

6) Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) περί Δ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (απόλυτη πλειοψηφία).


7) Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων στις οδούς Πλαταιών και Ηλέκτρας (σχετ. η υπ’ αριθ. 97/2016 απόφαση της ΕΠ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

8) Έγκριση  μετακίνησης του Δημάρχου στη Ρόδο προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες του Συνδέσμου Χαναανικών, Φοινικικών και Καρχηδονιακών Πόλεων στις 1 και 2 Οκτωβρίου.

9) Πρόσληψη (9) εργατών καθαριότητας και (1) οδηγού απορριμματοφόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας.

10) Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την  προμήθεια  ενός μεταχειρισμένου ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος.

11) Λήψη απόφασης για καταγγελία μίσθωσης ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Πλαταιών  (θέμα από αναβολή).

12) Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου : " Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου Ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας".

13) Λήψη απόφασης για την  προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2016 απόφαση της Δημοτ. Επιτροπής Παιδείας).

14) Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και στύλων στις Εργατικές Κατοικίες».

15) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παράδοσης - παραλαβής  του έργου  : «Ανάπλαση τοπικής παραλιακής οδού Αλυκής» και ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή.

16) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.

17) Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Λοξής Φάλαγγος 13, έμπροσθεν του ακτινολογικού εργαστηρίου του κ. Δημ. Μάμαλη (σχετ. η υπ’ αριθ. 98/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

18) Λήψη απόφασης για την ανανέωση απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Δαγλαρίδου 23 έμπροσθεν της εισόδου του Γηροκομείου ΟΧΕΚ Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 150/2012 Α.Δ.Σ. & 99/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

19) Λήψη απόφασης για  την παραχώρηση χώρου του 3ου Νηπιαγωγείου στο Σύλλογο Μικρασιατών Θήβας για τη λειτουργία του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου (σχετ. η υπ’ αριθ. 10/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

20) Λήψη απόφασης για τη διάθεση χώρου εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Θήβας για την κάλυψη των αναγκών του θεατρικού εργαστηρίου της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2016 απόφαση της Δημοτ. Επιτροπής Παιδείας).

21) Έγκριση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης με απότμηση πεζοδρομίου για πλυντήριο αυτοκινήτων του Ζάχαρη Ιωάννη του Χρήστου στο Ο.Τ. 4 στη Θήβα (σχετ. η υπ’ αριθ. 101/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

22) Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε βιομηχανικό κτίριο ανακύκλωσης μεταλλικού και μη μεταλλικού σκράπ της εταιρείας «ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ» στη θέση «Βάρνο» της Δ.Ε. Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 102/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.)


                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: