Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

O Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πετρομαγούλας κ. Βασίλειος Τσαγαλάς δίνει την δική του ερμηνεία στα "ισοδύναμα" του Αποστόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: