Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Υπερβολική Βροχόπτωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

Ειδοποιούνται οι παραγωγοί του δήμου Ορχομενού που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  στις 22 Σεπτεμβρίου 2015  ότι μπορούν  να υποβάλλουν δηλώσεις  ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  μέχρι και την Τετάρτη  7 Οκτωβρίου 2015.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:
                                               
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.
Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €)  ανά στρέμμα.
Γ. Καλλιέργειες σιτηρών:  0,5 € ανά στρέμμα
Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο  όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.
Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα.
Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.
 
  Απαραίτητα δικαιολογητικά :
      1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2015  
      2. Ταυτότητα
      3.  Α.Φ.Μ.
      4.  Αρ. Λογαριασμού  Τράπεζας . 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται  από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.  ,  Γιάννα Πάνου ,  στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού


                                                                             Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α.  Ορχομενού


                                                                                    Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: