Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

«Χλωρίδα & Βλάστηση στο αστικό περιβάλλον της Θήβας»Η Χ.Ε.Ν Θήβας στο πλαίσιο των ετήσιων δραστηριοτήτων της 2015 – 2016, θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Χλωρίδα & Βλάστηση στο αστικό περιβάλλον της Θήβας», εισηγήτρια του οποίου θα είναι η κ. Αναστασίου Χ. Ειρήνη, βιολόγος.
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία Τετάρτη τον μήνα. Έναρξη Τετάρτη 14/10/2015 και ώρα 5.30-7.00 μμ., στο τοπικό μας κέντρο (Κάδμου 56-60), τηλ: 2262029505.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει εισαγωγή στις έννοιες: Χλωρίδα, Βλάστηση, Ταξινόμηση οργανισμών – Ονοματολογία φυτών, Αυτόχθονα & Αλλόχθονα φυτά, Ενδημισμός, Οικολογία Πόλεων: οικολογική διαίρεση των πόλεων (οικολογικές ζώνες, τύποι αστικών χρήσεων, τύποι αστικών βιοτόπων), η χλωρίδα της πόλης και η σύστασή της. 

Στόχοι του προγράμματος: Να γνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε τη χλωρίδα και τη βλάστησή της πόλης μας, να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση ανθρώπου - φύσης μέσα στην πόλη, να αγαπήσουμε το περιβάλλον, διαμορφώνοντας στάσεις, αξίες και τρόπο ζωής με σκοπό την προστασία του και τέλος να κατανοήσουμε την ανάγκη για προσωπική υπευθυνότητα και δράση για χάρη του περιβάλλοντος και του μέλλοντος των επόμενων γενεών.

Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή του προγράμματος είναι:
 - Παρουσίαση με διαφάνειες (power point).
- Μελέτη πεδίου: άμεση παρατήρηση, απόκτηση γνώσεων για το περιβάλλον 
- Συλλογή και Ταξινόμηση φυτών και ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες.

Το πρόγραμμα είναι εθελοντική προσφορά και προσφέρεται δωρεάν.

Χ.Ε.Ν. ΘΗΒΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: