Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού και το Υπουργείο  Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ενημερώνουν τους πολίτες του Δήμου Ορχομενού για την έναρξη της καινούριας εκπαιδευτικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα υλοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας. 
Το εν λόγω έργο «Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» (ΑΠ 9) υλοποιείται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ορχομενού ( Μινύου 3, Πρώην κτήρια Οργανισμού Κωπαΐδας, Πέτρινα )
κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:00-13:00,
ξεκινώντας από Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.
Για την ένταξη στα τμήματα μάθησης θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.
Στα προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Τμήματα μάθησης πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά το ίδιο.
Οι θεματικές ενότητες που παρέχονται από το ΚΔΒΜ  Δήμου Ορχομενού είναι οι εξής:
• Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
• Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Γλώσσα και Επικοινωνία
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
• Πολιτισμός και Τέχνη
• Πρόγραμμα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Τηλέφωνο επικοινωνίας:   2261035122
 facebook:                          Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Ορχομενού.
Το έντυπο της αίτησης με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα ανά θεματικό πεδίο διατίθεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.orchomenos.gr

Σπυριδούλα Μοιρογιάννη  (Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Κ.Δ.Β.Μ.)

Βασιλική Καραβαγγέλη      (Υπεύθυνη του Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: