Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για άδεια χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Δήμο Ορχομενού

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για άδεια  χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων
Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορχομενού, ενημερώνει τους δημότες του Δήμου ότι έχει παραταθεί  έως τις 30-09-2015, χωρίς επιβολή προστίμου, η υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας χρήσης νερού από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας
Η παράταση της προθεσμίας αφορά δημότες που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση στο Δήμο για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) για πηγάδια ή γεωτρήσεις και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας χρήσης νερού.
Μετά την 01-10-2015 μέχρι και την 31-12-2015 θα καταβάλλεται πρόστιμο 50€ για κάθε μήνα καθυστέρησης ενώ από 01-01-2016 θα καταβάλλεται πρόστιμο 1000€ έως 2000€.
Προσοχή: Όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση ΕΜΣΥ στο Δήμο μπορούν να υποβάλλουν ,με πρόστιμο 100€,  μέχρι 30-09-2015 ενώ έως τις  31-12-2015 με επιπλέον 50€ για κάθε μήνα καθυστέρησης (αν το πηγάδι ή η γεώτρηση είναι ανενεργό και δεν προχωρήσουν σε έκδοση άδεια χρήσης νερού δεν πληρώνουν) .
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
-  Στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ορχομενού και  στο τηλέφωνο : 22613-51015 ή 22613-51014

Δεν υπάρχουν σχόλια: