Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Ηλίας Παλιαλέξης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας: Η «φιλοσοφία» μου είναι σταθερά προσηλωμένη στα «λειτουργικά» σχολεία.


Συνέντευξη στον Λάμπρο Ρόδη


Με αφορμή την λήξη των υποψηφιοτήτων του 1ου Επιχειρηματικού Μαθητικού Διαγωνισμού – που εδώ και μήνες έχουν προκυρήξει τα Επιμελητήρια της Περιφέρειάς μας σε συνεργασία με την Β`θμια Εκπαίδευση ανά Νομό αλλά και σε μια περίοδο όπου πολύς λόγος γίνεται για τις αλλαγές που μπορεί να επέλθουν και στην Β` θμια και Α` θμια Εκπαίδευση σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας, η «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ» εξασφάλισε μια συνέντευξη με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Ηλία Παλιαλέξη. Ο έμπειρος εκπαιδευτικός μας δίνει το στίγμα του «σκεπτικού» με το οποίο θα πορευτεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας αλλά και την προσωπική του φιλοσοφία που δεν είναι άλλη παρά «σταθερά προσηλωμένη στα «λειτουργικά» σχολεία».


κ. Παλιαλέξη, αρχικά να σας ευχαριστήσω γι` αυτή μας την συνομιλία…
Κατ’ αρχάς θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα να μου δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνώ με την Περιφέρεια και με αυτό τον τρόπο.

κ. Διευθυντά, κατ’ αρχάς βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση του 1ου Επιχειρηματικού Μαθητικού Διαγωνισμού που έχουν προκηρύξει με την συνεργασία σας τα Επιμελητήρια της Στερεάς. Πώς κρίνετε το εγχείρημα αρχικά και πού βρισκόμαστε όσον αφορά την πορεία της σχετικής διαδικασίας;
Το πρόγραμμα προχωράει ικανοποιητικά. Ήδη έχουν από την πλευρά των μαθητών εκπονηθεί εργασίες και προχωράει η αξιολόγηση αυτών των εργασιών. Από τον αριθμό των συμμετοχών, φαίνεται ότι οι μαθητές μπαίνουν στη λογική, όχι να γίνουν επιχειρηματίες, αλλά να ψάξουν, να αναλύσουν, να συνθέσουν και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. Κάτω απ’ αυτή την οπτική φαίνεται ότι το όλο εγχείρημα αποδίδει. Έχουν κατατεθεί οι εργασίες, τα επιμελητήρια τις επεξεργάζονται και οδεύουμε προς την τελική επιλογή. Θα ακολουθήσει η δημόσια παρουσίαση και η αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η «περιφερειακή συνείδηση» θεωρείτε ότι καλλιεργείται με τον ιδανικότερο τρόπο μέσα από τη σχολική ζωή και τέτοιου είδους αφορμές;
Η καλλιέργεια περιφερειακής συνείδησης είναι μια διαδικασία πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική. Φυσικά, όταν συναντώνται δράσεις, όταν παρουσιάζονται και εξυπηρετούν κοινό σκοπό, τότε φυσικά εμπεδώνεται και πιο εύκολα. Πόσο μάλλον στο πεδίο της εκπαίδευσης, που είναι η αφετηρία κάθε δυναμικής που αναπτύσσεται, και που στόχο έχει τη γνωριμία και την ενδυνάμωση των σχέσεων μέσα από τη διαδικασία της στενής συνεργασίας.

Όσον αφορά τα καθήκοντά σας, υπάρχουν σκέψεις για αλλαγές στη Β/θμια εκπαίδευση σε επίπεδο Στερεάς; Εάν ναι, μπορείτε να μας εξειδικεύσετε;
Γνωρίζετε, ίσως, ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας, άρα και οι όποιες αλλαγές στη δομή και λειτουργία της εκπαίδευσης, καθορίζεται από το Υπουργείο. Η δική μου συνεισφορά, τόσο σε επίπεδο προτάσεων, όσο και σε επίπεδο υλοποίησης των δράσεων, εξυπηρετούν αποκλειστικά το στόχο της ομαλής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της. Μην περιμένετε να μπω σε εξειδικεύσεις, γιατί θεωρώ ότι τα προβλήματα λύνονται με τη θέσπιση κοινών κανόνων και κριτηρίων για όλους, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Πάντα όμως με κανόνες.

Προσωπικά, ποια είναι η φιλοσοφία σας; Λίγα και πολυμελή σχολεία, σχολεία σε κάθε πόλη;
Η «φιλοσοφία» μου είναι σταθερά προσηλωμένη στα «λειτουργικά» σχολεία. Σχολεία που παράγουν εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Και εκπαιδευτικά αποτελέσματα παράγουν τα σχολεία στα οποία μεγιστοποιείται η αποδοτικότητά τους, τόσο με την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής τους υποδομής, όσο και με την πληρότητά τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα και αντιλαμβανόμαστε ότι ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε οι πόροι είναι απεριόριστα. Έχει δε ειπωθεί και από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ότι υπάρχουν κενά, τα οποία δε μπορούν να καλυφθούν λόγω έλλειψης πιστώσεων για αναπληρωτές. Γνωρίζετε όλοι, επίσης, ότι για το επόμενο σχολικό έτος οι πιστώσεις για αναπληρώσεις είναι ελάχιστες. Πρέπει, επιπλέον, να λάβουμε υπόψη ότι θα υπάρξουν αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, έκτακτα κενά λόγω ασθενειών, εγκυμοσύνης και πολλά άλλα. Είναι βέβαιο ότι η αντιμετώπιση, λοιπόν, του προβλήματος, είναι η ορθολογική διαχείριση  του ανθρώπινου κεφαλαίου, των υπαρχουσών υποδομών και των διατιθέμενων πόρων. Και επιπλέον, ο απόλυτος σεβασμός, και από πλευράς όλων, όσοι άμεσα ή έμμεσα εκφράζουν άποψη σχετικά με το θέμα και στο τελευταίο ευρώ που ο Έλληνας πολίτης μπορεί να διαθέσει για την εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: