Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Έως τις 15 Μαϊου 2013 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδεις χρήσης νερού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου μας σχετικά με την υποχρέωσή τους υποβολής αίτησης για κάθε υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης νερού .Σας γνωρίζουμε ότι όπως ορίζει η  Κ.Υ.Α 150559/16-6-2011 με τις τροποποιήσεις της , είναι υποχρεωτικό σε όλους όσους θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού ( αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια και λοιπές χρήσεις) να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει παραταθεί έως τις 15-05-2013.Η κατάθεση της σχετικής αίτησης και του φακέλου  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,όπως ορίζονται, κατατίθενται εις διπλούν (εκτός από το χάρτη που υποβάλλεται εις τριπλούν), από τους ενδιαφερόμενους στον Δήμο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: