Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΙΚΑ: Οδηγίες στους συνταξιούχους για ΑΜΚΑ - ΑΦΜ


Οδηγίες σε όσους συνταξιούχους εμφανίζεται να μη διαθέτουν είτε ΑΜΚΑ είτε ΑΦΜ, είτε τίποτα από τα δύο, δίνει το ΙΚΑ.

Ως γνωστόν, βάσει απόφασης του υπουργού Εργασίας, αναστέλλεται από τη σύνταξη του μηνός Απριλίου, δηλαδή από τις 29/3/2013, η καταβολή της σύνταξης στους συνταξιούχους που δεν διαθέτουν ταυτόχρονα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Για όσους δεν διαθέτουν είτε ΑΜΚΑ είτε ΑΦΜ, η διακοπή της σύνταξης θα ισχύσει από τη σύνταξη του μηνός Μαΐου, που θα καταβληθεί στις 29/4/2013.
Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ ανακοίνωσε πως, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία με την προσέλευσή τους στα Υποκαταστήματα, στα οποία έχουν αναρτηθεί πίνακες με τα ονόματα όσων τους έχει γίνει αναστολή σύνταξης (λόγω μη διάθεσης και των δύο απαραίτητων στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) καθώς και όσων δεν διαθέτουν ένα εξ΄ αυτών, θα τεθεί σε λειτουργία από Δευτέρα 1 Απριλίου στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(www.ika.grειδική εφαρμογή, στην οποία με την καταχώρηση του Αριθμού Μητρώου (ΑΜΑ), θα τους γνωστοποιείται ποιο στοιχείο θα πρέπει να πιστοποιηθεί (ΑΜΚΑ ή και ΑΦΜ).
Για όσους ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης, λόγω έλλειψης ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, μπορούν από Παρασκευή 29/3/2013 και μετά να εισπράξουν αυθημερόν προκαταβολή από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, εφ’ όσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Στις περιπτώσεις που η μη ταυτοποίηση αφορά ένα εκ των δύο στοιχείων (ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ) προκειμένου να μην ανασταλεί η σύνταξη μηνός Μαΐου, που χορηγείται στις 29/4/2013, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους μέχρι και την Παρασκευή 5/4/2013.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (από τα γραφεία ΑΜΚΑ των  αρμοδίων υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΚΕΠ) ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας)
Η αυτοπρόσωπη παρουσία θα πιστοποιείται με ταυτότητα ή διαβατήριο και σε αντίθετη περίπτωση με εξουσιοδότηση.
Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό θα ενημερωθούν για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω των Πρεσβειών και οι σχετικές διαδικασίες θα καθοριστούν λεπτομερώς με νεότερες ανακοινώσεις. Πηγή http://www.naftemporiki.gr/story/632067

Δεν υπάρχουν σχόλια: