Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Προτάσεις ΚΕΔΕ επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου


Εκ μέρους της ΚΕΔΕ ο γενικός γραμματέας Απόστολος Κοιμήσης συναντήθηκε σήμερα με την Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, για τα  ανοιχτά θέματα επί του νομοσχεδίου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».  Στο πλαίσιο της συνέχισης της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο δήμαρχος Αμφιλοχίας και  γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες διαμορφώθηκαν μετά από συστηματική συνεργασία και αλλεπάλληλες συναντήσεις που προηγήθηκαν με  την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Ωστόσο παρά το συστηματικό διάλογο που προηγήθηκε, παρέμειναν ανοιχτά θέματα κρίσιμα για την ΚΕΔΕ τα οποία πρέπει να καλυφθούν στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου νόμου. Η ΚΕΔΕ ζητεί να υπάρξουν αλλαγές στα παρακάτω σημεία: 1.      Στο άρθρο 45 του κεφαλαίου Ι, «Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ)» εξακολουθεί να μην υπάρχει συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  παραμένει μόνο η πρόβλεψη ότι «στις συνεδριάσεις της ΕΣΑΛ καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους».
Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην ΕΣΑΛ όσο και σε άλλα όργανα λήψης απόφασης για τη νησιωτική πολιτική και τα λιμάνια.2.       Δεν μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 40 και αφορά στην εκπόνηση των μελετών βιωσιμότητας για κάθε ένα λιμάνι που πρόκειται να ενταχθεί στα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα.
3.      Με τα εκπονούμενα masterplan των λιμένων προβλέπεται να προσδιοριστούν τα τμήματα των λιμενικών ζωνών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των λιμανιών. Αίτημα της ΚΕΔΕ είναι να υπάρξει πρόβλεψη στο παρόν σχέδιο νόμου με βάση την οποία αυτά τα τμήματα των λιμενικών ζωνών που δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των λιμανιών, να περιέλθουν απευθείας στους Δήμους.
4.      Στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 προβλέπεται ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επιβάλλεται τέλος υπέρ των χρηματοδότησης των γραμμών που εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ., ποσοστού μέχρι 5% των ετήσιων εσόδων τους, που προέρχονται από την εκμετάλλευση του λιμένα τον οποίο διαχειρίζονται, μειούμενης αντιστοίχως της οιασδήποτε κρατικής επιχορήγησης. Αίτημα της ΚΕΔΕ είναι να μην ισχύσει η ρύθμιση αυτή για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
                                                                                                                                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: