Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Την Δευτέρα συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αλιάρτου


Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 6η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.
      Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
         1       Περί της παραλαβής μελέτης για βελτιστοποίηση και εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου
                  Αλιάρτου (παρουσιάση μελέτης).
         2       Περί της σύστασης επιτροπής Μητρώων Αρρένων.
         3       Περί  της δέσμευσης για την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης που τυχόν απαιτηθεί για την
                  αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ, μετά την σύνδεσή της με το δίκτυο αποχέτευσης.
         4       Περί του προγραμματισμού Δακοκτονίας έτους 2013.

         5       Περί της παράτασης εργασιών της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ.
         6       Περί της έγκρισης Α.Π.Ε για την ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου <<Μονοπάτι Άνω - Κάτω
                  Μαχαλά>> Τ.Κ Θεσπιών.
         7       Περί της χορήγησης αδειών στους μικροπωλητές για την εμποροπανήγυρη έτους 2013.
         8       Περί της έκδοσης άδειας Λαικών Αγορών της Λάμπρου Σωτηρίας του Αγγέλου Τ.Κ
                  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ.
         9       Περί της έγκρισης και απευθείας ανάθεσης προμηθειών .
        10      Περί της παραχώρησης οικίας Δήμου Αλιάρτου.
        11      Περί της συγκρότησης επιτροπής για αγορά ακινήτου στην Τ.Κ ΥΨΗΛΑΝΤΗ.
        12      Περί της κατανομής ΣΑΤΑ /2013.
        13      Περί της αποδοχής ποσού 22.330,00Ευρώ , 3η εντολή ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές
                  δραστηριότητες.
        14      Περί της αποδοχής ποσού 20.046,05Ευρώ , παρακρατηθέντες πόροι.
        15      Περί της αποδοχής ποσού 21.699,43Ευρώ , για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2013 (Β
                  κατανομή).
        16      Περί της αποδοχής ποσού 100.698,87Ευρώ (ΚΑΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ).
        17      Περί της αποδοχής ποσού 6.700,00Ευρώ , για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.
                                                                                                                Η Πρόεδρος του
                                                                                                         Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                              
                                                                                                            ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: