Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Για πρώτη φορά στον Ορχομενό και συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

           Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα διεξαχθεί στον Ορχομενό Π.Ε. Βοιωτίας  ( Συνεδριακό Κέντρο Πέτρινα Ορχομενού) στις 13-02-2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:30 π.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα : 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση πρακτικoύ συνεδριάσεως  στις  23/01/2017.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Ιωάννης  Δ. Ταγκαλέγκας.

ΘΕΜΑ 2ο:  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α.  « 3006067 ΔΟΜΝΙΣΤΑ »  του Δήμου Καρπενησίου.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  3ο:  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α.  « 3006068ΠΟΤΑΜΙΑ »  του Δήμου Καρπενησίου.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  4ο:  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α.  « 3006064 ΑΤΑΛΑΝΤΗ »  του Δήμου Λοκρών.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.  

ΘΕΜΑ  5ο:  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α.  « 3006073 KAΤΣΙΚΑΣ »  του Δήμου Δελφών.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  6ο:  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α.  « 3006075 ΛΙΔΩΡΙΚΙ »  του Δήμου Δωρίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.  

ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αναβάθμιση και Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση « ΣΤΥΡΑ »  του Δήμου Καρύστου , Π.Ε. Ευβοίας, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αναβάθμιση και Λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση « ΛΙΧΑΔΑ » του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Π.Ε. Ευβοίας, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ » με Κ.Α.  « 3006066»  του Δήμου Αγράφων
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΣΚΥΡΟΣ » με Κ.Α.  « 3006060»  του Δήμου Σκύρου
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Βελτίωση ισόπεδου – τετρασκελούς κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ  12οΜελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αποχέτευση οικισμού Διστόμου προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.) οικισμών Διστόμου – Στειρίου στο Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής ελαστικών και πλαστικών μειγμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. στη θέση «ΤΕΜΠΕΛΙ» Δ.Ε. Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Ρουσέτης Χαράλαμπος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων ( Εργασία R12, R13 ,D13, D15 ) ΄΄ της εταιρείας ΄΄ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε .΄΄   στη θέση «ΛΥΣΙΑ  » του Δ.Δ. Οινοφύτων    του  Δήμου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης. ( ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ).


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr