Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Σημαντική συμβολή στο ερευνητικό πρόγραμμα της diaNEOsis, με κύριο θέμα την κατάρτιση που προσφέρεται στους εργαζόμενους, είχε ο κ. Γιάννης Παπασπύρος, Διευθυντής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Μεταλλουργίας της #MYTILINEOS
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: