Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Έργα προστασίας πρανών οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας και αντιπλημμυρικής προστασίας Προυσού - Παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €

 

Νέες συμβάσεις κατασκευής για την αναβάθμιση των οδικών δικτύων της Π.Ε. Ευρυτανίας και την αντιπλημμυρική προστασία του Προυσού υπέγραψε  ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Συγκεκριμένα, οι δύο νέες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000€, αφορούν η μεν πρώτη σε σημειακές παρεμβάσεις στο Εθνικό και το Επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας για την προστασία των πρανών, αρχικού προϋπολογισμού 1.200.000€ και η δεύτερη την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού Προυσού, αρχικού προϋπολογισμού 300.000€.  

Στόχος των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο είναι η προστασία από βραχοπτώσεις με την τοποθέτηση αγκυρούμενων φρακτών συγκράτησης και ελευθέρου πλέγματος σε θέσεις που δίνουν συχνά καλαισθητικά φαινόμενα.

Στόχος του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας είναι η θωράκιση του οικισμού Προυσού με τεχνικά έργα και παρεμβάσεις για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, όπως και για την διευθέτηση των υδατορεμάτων ανάντι του οικισμού.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, επιβλέπονται από την  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Οι παρεμβάσεις μας στην Π.Ε. Ευρυτανίας συνεχίζονται με δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου από βραχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

»Πρόκειται για έργα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων σε όλο το μήκος του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Ευρυτανίας, αλλά και διευθέτησης όμβριων υδάτων και υδατορεμάτων του οικισμού Προυσού».

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας Αριστείδης Τασιός ανέφερε τα εξής: «Με την υπογραφή των συγκεκριμένων συμβάσεων και την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παρεμβάσεων πετυχαίνουμε δυο βασικούς στόχους.

»Αφενός αναβαθμίζουμε σημαντικά τις υποδομές μας, με παρεμβάσεις στο οδικό μας δίκτυο, στο Μπαγασάκι, στον Γαύρο, στον Προυσό, στον Ασπρόπυργο, στο Στένωμα, στον Προυσό και στην Βαρβαριάδα, δίνοντας παράλληλα οριστική λύση στα πλημμυρικά φαινόμενα που απασχολούσαν επί σειρά ετών την τοπική κοινότητα Προυσού, και αφετέρου ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητά τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: