Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Οδός Ηρώων, αριθμός 6 - Ανοικτή πρόσκληση από τον Λαογραφικό Όμιλο Ορχομενού - Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021, ώρα 7.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Ορχομενού

Δεν υπάρχουν σχόλια: