Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Δ/νση Δασών Βοιωτίας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων


 Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχομένου τού αναρτημένου δασικού χάρτη όλων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.  Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.  Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 7η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή. Δείτε αναλυτικά 

https://dasarxeio.com/2021/06/04/97684/?fbclid=IwAR2mtkuUv0q1twcd6Pe2HCmjzeXp0St7U0RP09OlQnZKCm73uGJI8CB-eCw

Δεν υπάρχουν σχόλια: