Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Κλείσιμο των Δήμων προτείνει η ΠΕΔ Στερεάς


Στη συνεδρίαση της 27Ης Σεπτεμβρίουτου Δ.Σ. της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας. Έγινε διεξοδική συζήτηση, για τα προβλήματα που απασχολούν τους Δήμους της Περιφερειάς μας και λήφθηκαν αποφάσεις για την αντιμετώπιση της αδιέξοδης κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια, σε αδυναμία παροχής των υπηρεσίων μας προς τους δημότες μας, εξαιτίας της αδυναμίας της εκπλήρωσης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων της Κυβέρνησης, προς τους Δήμους. Ήδη η αδυναμία της τακτικής μισθοδοσίας των υπαλλήλων είναι ορατή και αρκετοί Δήμοι της Περιφέρειας, δεν θα είναι σε θέση από τον επόμενο μήνα , να πληρώσουν μισθούς και να καλύψουν λειτουργικές τους δαπάνες.
Οι Υπάλληλοι της ΠΕΔ, παραμένουν απλήρωτοι τους 2 τελευταίους μήνες και από τον Ιούλιο, δεν καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
Όπως τονίσθηκε και είχε αναληθεί στις διήμερες κινητοποιήσεις της αυτοδιοίκησης, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, η κυβέρνηση αφαιρεί από τους Δήμους τη δυνατότητα παροχής βασικών υπηρεσιών των Δημοτών ιδιαίτερα στις κοινωνικές υπηρεσίες και προσπαθεί μέσω επικοινωνιακών τεχνασμάτων να δημιουργήσει την εικόνα της σπάταλης και διεφθαρμένης Αυτοδιοίκησης.
Αυτό που τονίζουμε είναι ότι ο στόχος των κινητοποιήσεων μας δεν είναι η εξυπηρέτηση της δικών μας συμφερόντων, είναι μια διεκδίκηση για του δημότες μας οι οποίοι θα στερηθούν, όσα με κόπο έχουν κατακτηθεί προς όφελος τους., προγράμματα όπως οι βρεφονηπιακοί, το «Βοήθεια στο σπίτι», τα ΚΑΠΗ, τα ΚΔΑΠ, προγράμματα απασχόλησης η συντήρηση των σχολείων, λειτουργίες όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, η ύδρευση κ.λ.π. θα ασκούνται πλημμελώς.
Επιπλέον είναι ορατή πλέον η προσπάθεια της κυβέρνησης, μέσω πολιτικών για αύξηση και είσπραξη τελών να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά που πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές ανάγκες.
Τις δύσκολες αυτές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στους δημότες μας και βγαίνουμε δυναμικά μπροστά για να υπερασπίσουμε το μέλλον των παιδιών μας.
Αποφασίζουμε:
• Καλούμε την ΚΕΔΕ να αναλάβει, πρωτοβουλίες στη κατεύθυνση, δυναμικών πλέον κινητοποιήσεων.
• Να κλείσουμε τα Δημαρχεία και να συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις τη μέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου με τα νέα μέτρα.
• Στη περίπτωση που τα χρήματα δεν επαρκούν για τη θέρμανση των σχολικών μονάδων και δεν ληφθούν μέτρα, οι Δήμοι θα αναστείλουν τη λειτουργία τους.
• Να πραγματοποιηθούν συσκέψεις με τους δημάρχους σε επίπεδο Περιφερειακών ενοτήτων και να δοθούν συνεντεύξεις τύπου για ενημέρωση των πολιτών.
• Να αποκατασταθεί η άνιση μεταχείριση στις των Δήμων της Περιφέρειας σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, λόγω της ένταξης της Στερεάς Ελλάδας στο στόχο 2.
• Προχωρούμε σε αναστολή λειτουργίας της ΠΕΔ, στη περίπτωση που δεν θα αποσταλούν από το Υπουργείο, τα χρήματα για τη μισθοδοσία και οι λειτουργικές δαπάνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΩΛΟΥ- ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: