Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΚΕΔΕ ζητά την εκταμίευση της ΣΑΤΑ 2012 χωρίς άλλες περικοπές.


Συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον γενικό γραμματέα Επενδύσεων Γιώργο Γιαννούση είχε σήμερα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και η προετοιμασία των δήμων της χώρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Ειδικότερα τα θέματα που τέθηκαν εκ μέρους της ΚΕΔΕ στην ηγεσία του υπουργείου αφορούσαν στα εξής:
  • Πρόταση της ΚΕΔΕ για την δημιουργία Ειδικού Προγράμματος, «ΕΣΠΑ Δήμων», την οποία είχε υιοθετήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη συνάντησή του με την ΚΕΔΕ.
  •  Συγκεκριμένες προτάσεις για την καταπολέμηση των  γραφειοκρατικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση  των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
  • Εκταμίευση της ΣΑΤΑ ( επενδυτικού προγράμματος των δήμων) για το 2012
  • Λαϊκές Αγορές
  • Πάταξη παραεμπορίου

Ειδικότερα το προεδρείο της ΚΕΔΕ πρότεινε ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα για τους δήμους, το οποίο θα περιλαμβάνει εκχωρήσεις από τομεακά προγράμματα, με βασική στόχευση σε έργα που οι δήμοι ήδη υλοποιούν επιτυχώς ή σε έργα που κατέχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην υλοποίησή τους. Η χρηματοδότησή τους μπορεί να προέλθει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προτείνεται να χρηματοδοτηθούν έργα κοινωνικής αλληλεγγύης και αύξησης της απασχόλησης (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες, Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση), η ενδυνάμωση των Δημοτικών Γραφείων Απασχόλησης που θα δικτυωθούν με τον ΟΑΕΔ κ.λπ.
Επίσης, και σύμφωνα με τη δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ένα μεγάλο έργο που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ είναι το Πρόγραμμα Αυτεπιστασίας για την Τοπική Απασχόληση, ύψους 200 εκ. ευρώ, και προοπτική απασχόλησης σε βάθος τριετίας 120.000 ατόμων.
Σε ότι αφορά το ΕΤΠΑ προτείνεται να χρηματοδοτηθούν έργα που σχετίζονται με αστικές αναπλάσεις, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ηλεκτρονική θωράκιση των δήμων, ώστε να καταστεί φιλικότερη η πρόσβαση των πολιτών στις δημοτικές υπηρεσίες.
Τέλος από το πρόγραμμα «Α. Μπαλτατζής» προτάθηκε να χρηματοδοτηθούν έργα που σχετίζονται με Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ).

Για την επιτάχυνση διαδικασιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ η ΚΕΔΕ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα όπου μεταξύ των άλλων πρότεινε να νομοθετηθεί ειδική διαδικασία η οποία θα αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο της μελέτης, αδειοδότησης και κατασκευής των έργων. Επίσης υπογραμμίστηκε η ανάγκη για την προώθηση ειδικού προγράμματος μετάταξης μηχανικών και γεωτεχνικών – από τις ΤΥΔΚ και από τους καταργούμενους και συγχωνευόμενους φορείς, στους μεσαίους και μικρούς δήμους.

Για τη φετινή ΣΑΤΑ, η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι η μη  εκταμίευση ούτε ενός ευρώ μέχρι σήμερα και η περικοπή της από 600 εκ. ευρώ το 2011 σε 349 εκ ευρώ το 2012, έχει δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες στους δήμους σε ότι αφορά συντηρήσεις και επισκευές σχολείων και παιδικών σταθμών, και μικρές επενδύσεις, ενώ έχει οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες του συστήματος των κοινωνικών, πολεοδομικών και αγροτικών υποδομών των δήμων καθώς και των τοπικών οικονομιών. Η ΚΕΔΕ ζητά την εκταμίευση της ΣΑΤΑ 2012 χωρίς άλλες περικοπές.

Για τις λαϊκές αγορές, η ΚΕΔΕ πρότεινε τη μεταφορά του συνόλου των σχετικών αρμοδιοτήτων στους δήμους, ενώ για το παραεμπόριο υπογραμμίστηκε ως θετική εξέλιξη η δημιουργία του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, στο οποίο συμμετέχει και η ίδια με εκπρόσωπό της.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, δεν συνηγόρησε με την πρόταση της ΚΕΔΕ για τη δημιουργία ειδικού προγράμματος για τους Δήμους – «ΕΣΠΑ Δήμων» και δεσμεύτηκε οι προτάσεις της να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Τομεακά Προγράμματα, που έχουν αδιάθετους πόρους, προκειμένου να επιταχυνθούν τα έργα και να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων. Ως εκ τούτου, συμφωνήθηκε την ερχόμενη Τρίτη, κοινή Επιτροπή να εξειδικεύσει τις προτάσεις και τις προτεραιότητες και να αναζητήσει δυνατότητες ένταξής τους στα Επιχειρησιακά Τομεακά Προγράμματα.
Σε ότι αφορά την προετοιμασία των Δήμων για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2014-2020) εκ μέρους της ηγεσίας του υπουργείου τονίστηκε ότι σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ θα δοθεί έμφαση στους τομείς έρευνας- τεχνολογίας, πληροφορικής, επιχειρηματικότητας, περιβάλλοντος και λιγότερο σε βασικές υποδομές. Και για αυτό το θέμα συμφωνήθηκε να υπάρξει μόνιμη συνεργασία του υπουργείου με την ΚΕΔΕ.

Για τη ΣΑΤΑ δεσμεύτηκε ότι θα έρθει σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προκειμένου να εκταμιευτεί το ποσό.
Τέλος ο υπουργός εξετάζει θετικά το διαχρονικό αίτημα της Αυτοδιοίκησης για τη πλήρη μεταβίβαση αρμοδιότητας για τις λαϊκές αγορές στους δήμους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: