Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμβολα του τόπου μας!

...το Λιοντάρι της Χαιρώνειας είναι μια θυμωμένη διαμαρτυρία για τη μοίρα του ιδανικού ανθρώπου και ένα υπέροχο σύμβολο αυτοθυσίας και τόλμης που γεννά η άμετρη φιλοπατρία και η αγάπη στην έννοια της λευτεριάς...http://www.plutarcheio.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: