Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμβολα του τόπου μας!

...το Λιοντάρι της Χαιρώνειας είναι μια θυμωμένη διαμαρτυρία για τη μοίρα του ιδανικού ανθρώπου και ένα υπέροχο σύμβολο αυτοθυσίας και τόλμης που γεννά η άμετρη φιλοπατρία και η αγάπη στην έννοια της λευτεριάς...http://www.plutarcheio.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: