Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτημα στέλνει στο ΥΠΕΧΩΔΕ ο Γ. Καράμπελας σχετικά με την υποστελέχωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας
 & Κλιματικής Αλλαγής
2) Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κύριοι Υπουργοί
     Θέτω υπόψη σας  υπόμνημα  που μου απέστειλε το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς και   αναφέρεται στην συνεχιζόμενη υποστελέχωση  της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα του Τμήματος  Πολεοδομίας και  Χωροταξίας της.
    Με δεδομένο ότι η  υπηρεσία εξυπηρετεί περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και χωροταξικά όλη την Στερεά  Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και περιοχών με ιδιαιτερότητες όπως η περιοχή Οινοφύτων-Σχηματάρι
     Το συγκεκριμένο  τμήμα έχει εκτός των άλλων και την αρμοδιότητα για την έγκριση των 26  μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) τα οποία είναι ενταγμένα στο Γ΄ ΚΠΣ  και  για την παρακολούθηση και την έγκριση των τριάντα (30)  ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ  διαφόρων Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στο  ΕΣΠΑ  Στερεάς Ελλάδας.
      Τα προαναφερόμενα θέματα είναι ανθρωπίνως αδύνατον να διεκπεραιωθούν με την υπάρχουσα  στελέχωση της Υπηρεσίας γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της ανάπτυξης που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η χώρα μας  με την δύσκολη κατάσταση που βιώνει
       Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί ποια μέτρα προτίθενται να πάρουν για την άμεση στελέχωση της της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς προκειμένου αυτή να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στο έργο της.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: