Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Μέτκα: Ανάληψη νέου έργου στην ΙορδανίαΕπιστολή Ανάθεσης για την επέκταση ενός υπάρχοντος σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην Ιορδανία έλαβε η Μέτκα. Πρόκειται για το έργο «Samra Thermal Power Station - Phase III Add-On Combined Cycle», στη Ζάρκα, κοντά στο Αμμάν.
Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία μιας μονάδας ισχύος 143MW, που αποτελεί επέκταση σε υπάρχουσα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, προσθέτοντας έναν σταθμό συνδυασμένου κύκλου τεχνολογίας Alstom στις υπό λειτουργία εγκαταστάσεις ανοικτού κύκλου.
Η συνολική αξία του συμβολαίου ανέρχεται στα 143.140.774 δολάρια (10.955.000 ιορδανικά δηνάρια).
Το έργο θα υλοποιηθεί σε 28 μήνες από την ανάληψη. Αναθέτων φορέας είναι η Samra Electric Power Co. (SEPCO).

Δεν υπάρχουν σχόλια: