Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Εξασφαλίστηκαν οι πόροι για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


                                          
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θετική εξέλιξη υπήρξε για τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης  βάσει του εγγράφου της Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με το οποίο έχει εξασφαλιστεί από τον τακτικό  προϋπολογισμό 2012  κονδύλι για την κάλυψη  παρεμβάσεων  σχετικά  με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: