Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Την Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                   Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 3η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Λεβαδέων – Β’ Φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός 2012-2014. 

2. Καθορισμός τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση επιτροπής για το έτος 2012. -(έκδοση κανονιστικής απόφασης).


3. Διάθεση ποσού προερχόμενο από δόση έτους 2012 (έναντι) στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

4.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 292/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012».

5.Κατανομή ποσού 75.425,90 € (β΄ δόση 2012) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.

6.Τροποίηση της υπ΄αριθμ. 73/2011 απόφασης του Δ.Σ που αφορά την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της ΔΕΠΟΔΑΛ περί της Υγειονομικής Ταφής των Απορριμμάτων του Δήμου Λεβαδέων στο ΧΥΤΑ.

7.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο δικαιωμάτων συμμετοχής στην κατασκήνωση της Παλιομηλιάς, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

8.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

9.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

10.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Χαιρώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

11.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Χαιρώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

12.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους μίσθωσης και χαρτοσήμου μίσθωσης δημοτικής δασικής έκτασης της Δ.Κ. Κορώνειας, λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.


                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: