Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή απέστειλε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Στουπής στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου


                 

Αλιβέρι   26   / 09 / 2012

ΠΡΟΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ , Πρόεδρο  Περιφερειακού Συμβουλίου
                                                   Στερεάς Ελλάδας

Κύριε Πρόεδρε,
     Λόγοι υγείας δεν επιτρέπουν την παρουσία μου στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 27/11/2012 παρόλο το ενδιαφέρον μου για τα πολύ σοβαρά θέματα της συνεδρίασης.
      Με στόχο την θετική μου συμβολή κατά την διαδικασία της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης θα σας εκθέσω τις απόψεις μου όσον αφορά τα δύο πρώτα θέματα που έχουν ένα ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, για τα οποία θα ήθελα να ενημερωθούν οι συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
Για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στο ΚΕΚ Βοιωτίας: Για μια ακόμη φορά με ευθύνη  του κ. Περιφερειάρχη έρχεται αποσπασματικά προς  συζήτηση θέμα – όπως και για τις αναπτυξιακές –για ένα Νομικό Πρόσωπο της Περιφέρειας με την δημιουργία μάλιστα οικονομικών δεσμεύσεων και δεδομένων. Η εμμονή της πλειοψηφίας με τέτοιες συνεχιζόμενες μεθοδεύσεις σε μνημονιακούς καιρούς, που η κοινωνία στενάζει οικονομικά και απαιτεί απόλυτα τεκμηριωμένη και χρηστή μέχρις τελευταίου ευρώ διαχείριση του Δημόσιου χρήματος, που η κοινωνία αμφισβητεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας που διαχειρίζεται πολιτική εξουσία, δημιουργεί πολιτικό θέμα, και στην ουσία υπονομεύει και τις όποιες θετικές συνέργειες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Ποια είναι η αποτίμηση μέχρι σήμερα της δουλειάς των δύο ΚΕΚ που είναι μέτοχος η Περιφέρεια; Χρειάζεται η Περιφέρεια δικό της ΚΕΚ ; Και αν ναι με τι αντικείμενο; Μόνο για να υλοποιεί επιδοτούμενα Προγράμματα; Ένα ενιαίο ΚΕΚ με υποκαταστήματα ή ΚΕΚ ανά Περιφερειακή Ενότητα; ΚΕΚ αυτόνομο Νομικό πρόσωπο ή θυγατρική του ενός και μοναδικού Νομικού Προσώπου της Περιφέρειας; Η προτεινόμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  , άρα η συγκέντρωση «ζεστού» ρευστού από τους μετόχους σε τι συγκεκριμένα αποσκοπεί; Έρχεται να καλύψει ταμειακές ανάγκες, ζημιές ή  επενδυτικές ανάγκες και ποιες συγκεκριμένα; Χωρίς λοιπόν την πολιτική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα πως έρχεται ένα τέτοιο θέμα για συζήτηση;                           Η πρόταση μου λοιπόν είναι σαφής: Αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος. Σε καθορισμένο σύντομο χρονικό διάστημα (τρίμηνο;) το Περιφερειακό Συμβούλιο συζητά ως ενιαίο θέμα όλα τα Νομικά Πρόσωπα στα οποία είναι μέλος, αποτιμά το έργο τους, την οικονομική τους κατάσταση, την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τους, την χρησιμότητά τους. Αποφασίζει τις πολιτικές που μέσω αυτών θέλει να προωθήσει και να υπηρετήσει. Καταλήγει στην  τελική Νομική Μορφή που θα  τους δώσει.
Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας( του οποίου θα σας επισυνάψουμε ξεχωριστά και αναλυτικά την προσέγγισή μας):
Σημειώνουμε το γεγονός πως διαδικαστικά η συζήτηση γίνεται στο μέσον της θητείας του ΠΣ, φορμαλιστικά , τυπολογικά και ουσιαστικά καθ υπόδειξη του ΥΠΕΣ, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία, χωρίς διασύνδεση με ένα  Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο που δεν υπάρχει.
Σημειώνουμε την ασφυκτική χρονική πίεση σε ένα κείμενο 700 σελίδων γεμάτων πίνακες, που όπως το ίδιο καταγράφει είχε ετοιμαστεί πριν το καλοκαίρι, να δίνεται Δευτέρα στους επικεφαλής των παρατάξεων με απαίτηση να εκφέρουν γνώμη μέχρι την Παρασκευή, και το σπουδαιότερο μέχρι την τελευταία στιγμή να αλλάζει.
Σημειώνουμε το γεγονός πως ουσιαστικά πρόκειται για μια κωδικοποίηση συνεχιζόμενων και μη αξιολογούμενων έργων - μερικών και από την προηγούμενη δεκαετία - , απλά ενταγμένων – μερικά και με το «ζόρι» ως προς το περιεχόμενό τους – σε καθορισμένους άξονες, και λίγων νέων έργων , όλων ασύνδετων όμως μεταξύ τους και χωρίς να δίνουν ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό στίγμα. 
Σημειώνουμε  το γεγονός πως τα περισσότερα έργα είναι με κατ εκτίμηση προϋπολογισμό και μερικά με μηδενικό, αλλά κυρίως το γεγονός πως όλα τα έργα είναι κυριολεκτικά στον αέρα  και σε χρηματοδοτικό κενό στις σημερινές μνημονιακές συνθήκες.
Σημειώνουμε πως η ουσία των προτεινόμενων έργων βρίσκεται πέρα και μακρυά από τις οξυμένες κοινωνικές ανάγκες της συγκυρίας
Εν κατακλείδι, εκτιμούμε πως το Επιχειρησιακό Σχέδιο – χωρίς να καταλογίζουμε ευθύνες στους εμπλεκόμενους συντάκτες του- είναι ένα τεχνικό σχέδιο καταγραφής ξεκάρφωτων έργων κυρίως εκτός χρόνου όσον αφορά την συγκυρία  αλλά και εκτός τόπου , όχι με την έννοια του γεωγραφικού προσδιορισμού αναφοράς τους , αλλά με την έννοια της στόχευσής και ιεράρχισής  τους, ενταγμένα σε ένα σχέδιο εξυπηρέτησης μελλοντικών προεκλογικών αναγκών  .
Με δεδομένα όλα αυτά και το γεγονός ότι είχαμε δώσει αρνητική ψήφο και στον λεγόμενο βαρύγδουπα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, προφανώς και καταψηφίζουμε το «παιδί» του , το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, που η πλειοψηφία μας φέρνει για συζήτηση, καλώντας την  να αλλάξει συνολικά ρότα αφού λάβει στα σοβαρά υπόψη της τα νέα πολιτικά δεδομένα και τους συσχετισμούς που σε επίπεδο Χώρας και Περιφερειακά έχουν διαμορφωθεί.
        

Με τιμή και εκτίμηση
ΝΙΚΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ,
Επικεφαλής Ριζοσπαστικής και Οικολογικής Συνεργασίας
Περιφερειακός Σύμβουλος Ευβοίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: