Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΠOΛITIΣTIKEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ ΠTΩIA 20111 έως 4 / 9 / 2011 στο Ακραίφνιο

από τον Πολιστικό Σύλλογο «Οι Ακραιφνείς»


1η MEPA ΠOΔHΛATIKOΣ AΓΩNAΣ

2η MEPA MOYΣIKH ΠAPAΣTAΣH AΠO THN XOPOΔIA AKPAIΦNIOY

3η MEPA ΘEATPIKH ΠAPAΣTAΣH ''HΘOI KAI EΘIMA THΣ ZΩHΣ TΩN APBANITΩN''

4η MEPA ΦEΣTIBAΛ ΠAPAΔOΣIAKΩN XOPΩN TOY ΔHMOY OPXOMENOY KΑΙ THΣ EYPYTEPHΣ ΠEPIOXHΣ THΣ BOIΩTIAΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: