Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΕΛΒΑΛ :Συνεχίστηκε η κερδοφόρος πορεία κατά το α` εξάμηνο του 2011Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011, συνεχίστηκε η κερδοφόρος πορεία, εν μέσω δυσμενών συνθηκών για την Ελληνική οικονομία. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός του Ομίλου, συνετέλεσε στην αύξηση των πωλήσεων, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές, οδήγησαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών.


Την κερδοφορία του Ομίλου, εξακολουθεί να την ενισχύει ο τομέας έλασης ενώ συνεχίζονται τα προβλήματα, ειδικά στην εσωτερική αγορά, στον τομέα διέλασης. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 553 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 22,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010 και τα μικτά κέρδη σε 52,5 εκ. ευρώ από 36,8 εκ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 56,2% στα 50,3 εκ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων κατά 177,9% στα 21,5 εκ. ευρώ και τελικά τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 16,4 εκ. ευρώ έναντι 2,7 εκ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2010 (κέρδη 0,132 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,022 ευρώ ανά μετοχή το εξάμηνο). Σε εταιρικό επίπεδο, το εργοστάσιο Οινοφύτων, λειτουργεί στα όρια της νέας του δυναμικότητας, αξιοποιώντας πλήρως τις νέες επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν το 2010. Τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου 2011 του Ομίλου ΕΛΒΑΛ δημοσιεύονται την 30η Αυγούστου 2011 στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ και θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση, http://www.elval.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ http://www.athex.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια: