Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Στον Σκανδαλίδη οι Περιφερειάρχες...Ευρεία σύσκεψη συγκαλεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, την Τρίτη 30 Αυγούστου, στις 11.00 το πρωί, (αίθουσα συσκέψεων 6ος όροφος) .

Θέμα της σύσκεψης η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και αποφάσεων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που έχουν σχέση με την περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση αφορούν :

1. Τη διανομή προς ενοικίαση με τυπικό μίσθιο αγροτεμαχίων από το εποικιστικό αρχείο του Υπ.ΑΑ-Τ.

2. Τον προγραμματισμό της κατάρτισης ανέργων μέσω των κέντρων γεωργικής κατάρτισης σε αγροτικά επαγγέλματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

3. Την ανάληψη από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητας διοίκησης, λειτουργίας και αξιολόγησης δημοσίων έργων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

4. Την αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας Υπ.ΑΑ-Τ και την διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους Περιφερειάρχες.
Ευρεία σύσκεψη συγκαλεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης με τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, την Τρίτη 30 Αυγούστου, στις 11.00 το πρωί, (αίθουσα συσκέψεων 6ος όροφος) .

Θέμα της σύσκεψης η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και αποφάσεων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που έχουν σχέση με την περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση αφορούν :

1. Τη διανομή προς ενοικίαση με τοπικό μισθό αγροτεμαχίων από το εποικιστικό αρχείο του Υπ.ΑΑ-Τ.

2. Τον προγραμματισμό της κατάρτισης ανέργων μέσω των κέντρων γεωργικής κατάρτισης σε αγροτικά επαγγέλματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

3. Την ανάληψη από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητας διοίκησης, λειτουργίας και αξιολόγησης δημοσίων έργων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

4. Την αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας Υπ.ΑΑ-Τ και την διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους Περιφερειάρχες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: