Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος: Ικανοποίηση για τη νέα Ρυθμιστική Απόφαση - διαμαρτυρία για τα τέλη«H νέα Ρυθμιστική Απόφαση για το κυνήγι που υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ανταποκρίνεται στην πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος όπως αυτή αποφασίστηκε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευσή μας», τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία. Ωστόσο, σημειώνει ότι και οι τελικές τιμές των τελών που αποφασίστηκαν την βρίσκουν διαμετρικά αντίθετη.
Ολόκληρη η ανακοίνωση
Στα πλαίσια αυτής της Απόφασης η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος καλεί όλους τους κυνηγούς και τις Οργανώσεις τους να συνεχίσουν αυτό που από ανέκαθεν επιβάλλουν οι συλλογικές αξίες του κόσμου των κυνηγών, ώστε με σεβασμό και γνώση για τις φυσικές ισορροπίες, να εξακολουθήσουν να στρατεύονται σε δράσεις περιφρούρησης της ελληνικής υπαίθρου, υπεράσπισης των βιοτόπων και της άγριας ζωής και συνειδητής προσπάθειας για την αποτροπή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς.
Η νέα Ρυθμιστική Απόφαση για το κυνήγι και τις περιόδους θήρας χαρακτηρίζεται φέτος από την ουσιαστική διάθεση συνεργασίας του ιδίου του Υπουργού κ. Γ. Παπακωσταντίνου, καθώς η συμβολή του αποφόρτισε ένα κλίμα ιδεολογικών προκαταλήψεων και εχθρικών εμμονών για το κυνήγι, που συστηματικά είχε καλλιεργηθεί και επικρατήσει τον τελευταίο καιρό στο Υπουργείο του.
Η προσοχή που έδειξε ο Υπουργός στην επιστημονική αλήθεια, στις υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κυνήγι, επέτρεψαν την έκδοση μιας Ρυθμιστικής Απόφασης που σέβεται τις φυσικές ισορροπίες και την αειφορική διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών της χώρας μας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, καθοριστική ήταν η νέα στάση της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος απέναντι στην κυνηγετική δραστηριότητα, εγκαινιάζοντας έτσι έναν νέο τρόπο δράσης της υπηρεσίας που ελπίζουμε να συνεχιστεί. Η στενή συνεργασία της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών με την Κ.Σ.Ε. είναι προϋπόθεση για ακόμη αποτελεσματικότερη δράση των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν με έργα το περιβάλλον.
Δυστυχώς όμως, η Απόφαση για τα Τέλη που καθορίστηκαν σε 10,00 € για την Τοπική άδεια, 30,00 € για την Περιφερειακή και 60,00 € για τη Γενική άδεια θήρας (αύξηση 4,00 €, 6,00 € και 15,00 € αντίστοιχα) είναι τελείως αντίθετη προς την εισήγησή μας η οποία πρότεινε την διατήρηση των τελών της κυνηγετικής αδείας χωρίς αυξήσεις, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο πληθυσμός της χώρας μας, ιδιαίτερα όταν οι αυξήσεις των τελών δεν συνοδεύονται από κανένα ανταποδοτικό έργο προς όφελος του θηράματος και του κυνηγίου. Ταυτόχρονα αναλύσαμε την μεγάλη συμβολή στην
πραγματική οικονομία από την κυνηγετική δραστηριότητα. Καταφέραμε μόνο να περιοριστούν σημαντικά οι αρχικές προτάσεις για τα τέλη που ήταν σε εξωφρενικά για την πραγματικότητα ύψη. Ωστόσο, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος σημειώνει ότι και οι τελικές τιμές των τελών που αποφασίστηκαν την βρίσκουν διαμετρικά αντίθετη. Πηγή http://www.paseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: