Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας με δύο θέματα για το Δήμο ΟρχομενούΔύο θέματα, από τα 25 συνολικά, που θα απασχολήσουν την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη συνεδρίασή της στις 05/09/2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ., αφορούν τον Δήμο Ορχομενού.

Πρόκειται για το ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τροποποιητικού τεύχους και Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΣΔΑ) της ΄΄ ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ΄΄ για το έργο που αφορά την εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδηρονικελίου σε χώρο έκτασης 1.231.180 τ.μ. ( Μεταλλείο Νότιας περιοχής ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δ.Δ. Κοκκίνου του Δήμου Ορχομενού, Ν. Βοιωτίας και του Δήμου Λοκρών, Νομού Φθιώτιδας ( Ο.Π.1 & Β Ν. Φθιώτιδας, 105 Α Ν. Βοιωτίας) Περιφέρεια Στερ. Ελλάδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
Επίσης το ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,7 MW της εταιρείας «Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.», στη θέση ‘’Αλογομανδριά’’ του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, εντός γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένο αιολικό πάρκο της ίδιας εταιρείας ισχύος 10 MW.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: