Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Παρέμβαση Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για το πρόγραμμα e-λιανικό


 Σε ενημέρωση του Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ προέβη το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έπειτα από την ουσιαστική και στοχευμένη παρέμβαση του μέλους Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και Υπεύθυνου Συμβουλευτικής Υποστήριξης κ. Χρήστου Σανίδα, μέσω σχετικής επιστολής που εστάλη.

Συγκεκριμένα προστέθηκε ερώτηση (Αρ. 27) που αφορά στην επιλεξιμότητα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας ΚΑΔ και στην δυνατότητα που τους δίνεται πλέον να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης, εξαλείφοντας το ενδεχόμενο απόρριψής τους λόγω μη τήρησης βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
Ευχαριστούμε όλους τους αρμοδίους και ευελπιστούμε στην συνέχεια της άριστης συνεργασίας. Δείτε περισσότερα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: