Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»-Έγκριση προγραμματικών συμβάσεων και πλαίσιο συνεργασίας με Δήμους

 


Την  30η Μαρτίου 2021, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του  Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», όπου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα σε σχέση με την προώθηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στους Δήμους και ενόψει της ωρίμανσης έργων και  υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Με ομόφωνες αποφάσεις, τέθηκε το γενικό πλαίσιο της συνεργασίας του  Αναπτυξιακού Οργανισμού και των Δήμων, μελών και τρίτων και συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων  θεμάτων εγκρίθηκαν οι εξής προγραμματικές συμβάσεις :

1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», για την υλοποίηση της μελέτης «Κατασκευή Κλίμακας πρόσβασης στο σπήλαιο του Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Τιθορέα».

2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» για το έργο «Επικαιροποίηση μελέτης για την ανάπλαση της κεντρικής Πλατείας».

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μακρακώμης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Μακρακώμης».

4. Σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δομοκού και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», για την επίβλεψη και εποπτεία της πράξης «Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Δομοκού», μετά την ένταξή της στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την επίβλεψη και εποπτεία της πράξης στο πλαίσιο της ΑΤ 05 Πρόσκλησης.

5. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για  σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Δομοκού, και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», για την επίβλεψη και εποπτεία της πράξης «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Δομοκού», μετά την ένταξή της στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την επίβλεψη και εποπτεία της πράξης στο πλαίσιο της ΑΤ 02 Πρόσκλησης.

6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκοπέλου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», για το έργο «Συνδρομή προς τον Δήμο Σκοπέλου για την ολοκλήρωση και ωρίμανση  μελετών για υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης»,

7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της  ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», για το έργο «Συνδρομή προς τη ΔΕΥΑΛ Σκοπέλου για την ολοκλήρωση και ωρίμανση  πράξεων για υποβολή στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης»

Είχε προηγηθεί, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης  Ιανουαρίου 2021, η έγκριση της Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων».

 

Μετά τη συζήτηση  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, δήλωσε :

«…… Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός είναι ένα εργαλείο, όχι μόνο των πέντε Δήμων-μετόχων του Νομού Φθιώτιδας αλλά και  άλλων Δήμων μη μετόχων, στα πλαίσια μιας διαδημοτικής συνεργασίας.

Ένα εργαλείο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις που ξεπερνούν τα όρια ενός Δήμου.

 Ένα εργαλείο που εξειδικεύει, προετοιμάζει, υλοποιεί παρεμβάσεις, οι οποίες εκχωρούνται από το Δήμο, και έρχεται να διευρύνει την  συνεργασία της αυτοδιοίκησης.

Στόχος μας είναι, μέσα από τον αναπτυξιακό οργανισμό, να αποκτήσουμε ταχύτητες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότητα των Δήμων μας. Ταχύτητα στην προετοιμασία και στις μελέτες, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για το τόπο μας και την αυτοδιοίκηση.

Για μας τέτοιου είδους συνεργασίες, σε αξιακό πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, αλληλεγγύης, διαφάνειας και λογοδοσίας, συνιστά μια διεύρυνση της δουλειάς μας, προς όφελος των δημοτών, των Δήμων μας και της ποιότητας ζωής όλων μας. ….» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: