Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Κ. Μητσοτάκης: Το σχέδιο δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αλλάζει το «υπόδειγμα» της ελληνικής οικονομίαςΟι εμβληματικές επενδύσεις

• «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο
• Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας
•Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
• Πολεοδομικά σχέδια παντού & στρατηγικές αστικές αναπλάσεις
• Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
• Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη
• Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και on line διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις
• Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία, εξωστρέφεια)
• Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά, σιδηρόδρομοι)
• Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
• Μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)
• Μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων
• Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου
• Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού
• Υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς των 2000 κατοίκων σε τουριστικές περιοχές
• Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης
• Μετάβαση στην τεχνολογία 5G και διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών
• Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις • Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ
• Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων • Αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας
• Ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού
• Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση)
• Μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης
• Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
• Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική
• Μηχανισμός αξιολόγησης ισότητας και διακρίσεων στους χώρους εργασίας
• Ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών σε επιχειρήσεις
• Κίνητρα για την αύξηση της δηλωμένης εργασίας στον χώρο του πολιτισμού και καταπολέμηση της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών

Δεν υπάρχουν σχόλια: