Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Υποστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Υποστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του έκανε μια σύντομη δήλωση: 
Με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι η προστασία και διαφύλαξη της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας των κατοίκων της Περιφέρειάς μας, αποτελεί πρωταρχική και διαρκή μας προτεραιότητα.

Με κύριο μέλημά μας λοιπόν την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας, αρωγούς στις προσπάθειές μας για την επίτευξη της αποστολή μας.
Θέλουμε οι πολίτες να εμπιστεύονται την Αστυνομία και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας οφείλουμε να την εδραιώσουμε, να την διαφυλάξουμε και να την επεκτείνουμε, πάντα με γνώμονα και κοινή συνιστάμενη την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: