Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 29 Ιουλίου 2019 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  74 του Ν. 4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Ενημέρωση για θέματα ύδρευσης.

(Εισηγητής : κ. Μαράντος Άγγελος  Αντιδήμαρχος).
Θέμα 2ο :
Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.

(Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος).
Θέμα 3ο:
Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3/16-5-2019 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

(Εισηγητής : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα Αντιδήμαρχος).
Θέμα 4ο:
Έγκριση σύνδεσης εισόδου-εξόδου για το έργο «Φανοποιείο Αυτοκινήτων ιδιοκτησίας  Γεωργίου Γιοβανάκη».

(Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς Δήμαρχος).
                                   
                                        Ο Πρόεδρος
  
                             ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: