Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης «Μελέτης κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Τ.Κ. Αλυκής Δήμου Θηβαίων


Υπεγράφη στις 30/7/2019 από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ κ. Αλέκο Στάικο η σύμβαση με την ανάδοχο  εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Αλυκή της Τ.Κ. Ξηρονομής Δήμου Θηβαίων,   συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 24.361,10 €  και με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Η Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ για την Τ.Κ. Αλυκής Δήμου Θηβαίων» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος του οικισμού της Αλυκής, ο οποίος αναπτύσσεται νοτιοδυτικά της πόλης της Θήβας, σε απόσταση 38,00 km. Πρόκειται για παραθαλάσσιο θέρετρο του κόλπου των Αλκυονίδων, με μέτωπο στον Κορινθιακό κόλπο. Ο πληθυσμός του οικισμού ανέρχεται σε 2.796 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά τους καλοκαιρινούς όμως μήνες ο πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση, με βάση τις υφιστάμενες δεξαμενές.

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία και άμεση η κατασκευή νέας υπέργειας δεξαμενής από σκυρόδεμα όγκου 100m3  σε διαφορετικό χώρο με μεγαλύτερο υψόμετρο, ικανό, ώστε να δύναται να τροφοδοτηθεί με πόσιμο νερό το σύνολο του οικισμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, καθώς και τις τάσεις ανάπτυξης όπως αυτές εκτιμώνται.  Ο αγωγός θα είναι τοποθετημένος σε όρυγμα και θα περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται για την ορθή λειτουργία του και την διασύνδεσή του με τις υφιστάμενες υποδομές. Η προτεινόμενη παρέμβαση θα έχει και πρόσθετο όφελος σχετικά με τις ανάγκες σε εφεδρικό όγκο. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ
ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: