Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Το Μεσοπρόθεσμο και το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ


Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ : «Δεν θα επιτρέψουμε τη θεσμική και οικονομική καταστροφή της Αυτοδιοίκησης - Οι προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος επιτείνουν  το συγκεντρωτισμό και την αφυδάτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Οι αρνητικές επιπτώσεις της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου στην λειτουργία των δήμων καθώς και οι δυσμενείς συνέπειες σε περίπτωση ψήφισης του «Κλεισθένη Ι» βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Τη συνεδρίαση απασχόλησε και το πρόβλημα στον  ΧΥΤΑ, Φυλής ο οποίος έκλεισε μετά από ρήγμα που δημιουργήθηκε στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων.
Το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα διατύπωσε το αίτημα της εξαίρεσης της ταμειακής διαχείρισης των διαθεσίμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.   
Στο πλαίσιο αυτό επισημάνθηκε ότι οι προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος επιτείνουν  το συγκεντρωτισμό και την αφυδάτωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο στην ίδια τη λειτουργία των δήμων, όσο και στην προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη. 
Μεταξύ άλλων προβλέπονται μειώσεις των ΚΑΠ, αφαίρεση κοινωνικών υπηρεσιών από τους δήμους και επανασυγκέντρωση τους στο κεντρικό κράτος, περιορισμός των ανθρώπινων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ υπάρχουν απαιτήσεις για δημιουργία εξωπραγματικών πλεονασμάτων.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη  σημερινή τοποθέτησή του στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής στην οποία έγινε ακρόαση φορέων επί του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.
Ο Γ. Πατούλης αφού σημείωσε ότι οι αιρετοί Πρώτου Βαθμού δε θα επιτρέψουν τη θεσμική και οικονομική καταστροφή της Αυτοδιοίκησης υπογράμμισε πως επιχειρείται η κατάργηση του αυτοδιοίκητου και τόνισε  ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, «σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου οι αποδιδόμενοι πόροι στην ΤΑ θα είναι μικρότεροι κατά 486 εκατ. € από τους αντίστοιχους πόρους του 2016».
Αφού τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και συνολικά τα μέλη του Δ.Σ. συμφωνήθηκε να κατατεθεί πρόταση προκειμένου να εξαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων από την υποχρεωτική δέσμευση τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως προτάθηκε, αφού προηγηθεί σχετική απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων, τα διαθέσιμα να μπορούν να τοποθετηθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε όποιο άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμα για την κάλυψη αναγκών των δήμων.

Κλεισθένης
Κατά τη συνεδρίαση  ο Γ. Πατούλης ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, του Προεδρείου και των Επικεφαλής Παρατάξεων της ΚΕΔΕ όπου βρέθηκε στο επίκεντρο το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι».  Όπως επισημάνθηκε από το Γ. Πατούλη, αν και η ΚΕΔΕ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι δεν επιθυμεί το διάλογο. «Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε αν πραγματικά το σχέδιο που θα πάρει  το δρόμο για τη Βουλή και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα περιέχει, έστω και την τελευταία στιγμή, κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις μας. Επίσης περιμένουμε με ενδιαφέρον να δοθεί απάντηση στο επιτακτικό ερώτημα μας πώς θα εξασφαλιστεί μέσα από το προτεινόμενο σύστημα της απλής αναλογικής η κυβερνησιμότητα στους δήμους μας.   Η ΚΕΔΕ τις  επόμενες ημέρες ολοκληρώνει την προετοιμασία της προκειμένου να υλοποιήσει συγκεκριμένες ενέργειες για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις επιπτώσεις νομοσχέδιου στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και στη ζωή των πολιτών».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr