Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Μια σημαντική ανακοίνωση από την ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στα πλαίσια εφαρμογής διατάξεων της Υ.Α 91354/2017 (Β’ 2983) «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» κατ΄εξουσιοδότηση του ν. 4177/2013 (Α’ 173), σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής παρακαλούμε όπως εστιάσετε ως προς την εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων:
α) Άρθρο 70 παρ. 1 Β των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. «Τήρηση ενός τιμοκαταλόγου τουλάχιστον με αναγραφή των ενδείξεων στη γλώσσα Breil για πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία». (Λόγω της καινοτομίας της ρύθμισης, χρονική περίοδος προσαρμογής τριών (3) μηνών θεωρείται εύλογος).
β) Άρθρο 71 παρ. 2 Γ των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. « Ύπαρξη-διάθεση προσυσκευασμένου κάθε είδους ελαίου που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου παρασκευής του φαγητού.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΤΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Β.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: