Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει στις 4 Ιουλίου το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών


Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 4ην Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:


Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΤρόπος δημοπράτησης του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”


ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ


Τρόπος δημοπράτησης του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 0,5 MW του Γ.Μεγαρχιώτη στη θέση “Μάκρεσι”.(9/2018 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης έτους 2017 του ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΡΕΚΑ ΙΩΑΝΝΗ, λόγω μη  καλλιέργειας & κατοχής του ακινήτου
 ΚΟΣΜΙΔΗ

Επιστροφή ποσού 160,28 € στην ΜΑΡΙΝΗ  ΣΠ. ΑΝΝΑ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
ΚΟΣΜΙΔΗ


Μερική ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης

ΚΟΣΜΙΔΗ


Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Γυναικών Δαύλειας της εκδήλωσης
“Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ”
 ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση ΣΤ’ Πρωτόκολλου Παραλαβής της  Υπηρεσίας με τίτλο  : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» από τον οικονομικό φορέα Χ.&Ζ.ΚΑΤΟΠΗ ΟΕ
 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής της  Υπηρεσίας “ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ” από τον οικονομικό φορέα “Itrack Servises ΕΠΕ”
 ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής  Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» από τον οικονομικό φορέα  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “ΑΥΛΟΣ”)
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση γενόμενης δαπάνης  κατά την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «16ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής  Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου.
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση γενομένων δαπανών κατά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ

Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX, ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
ΚΟΣΜΙΔΗ
                        
                                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                           

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: